Bob, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti Ljubljana

Zavod Bob je nevladna organizacija za mlade, je kultura, je kreativni prostor, je delovno mesto, je pisarna, je stična točka, je učni poligon, je skupnost...

Razvija, utemeljuje in izvaja mladinsko in projektno delo ter različne oblike terenskega dela. Je tudi mladinski center, kjer se mladi neformalno izobražujejo, mrežijo ali kako drugače udejanjajo. Nudi priložnosti za razvijanje projektnih idej, potencialov in celostno podporo pri reševanju različnih življenjskih izzivov.

 • Jubilejni NEXTival 10.0

  Kljub mnogim dogodkom nevladnega sektorja je NEXTival eden redkih, ki ima za cilj predstavitev dela in idej ter projektov predvsem mladih z manj priložnostmi, tudi neorganiziranih, mladinskih organizacij in organizacij za mlade. Gre za izviren in edinstven dogodek, ki je že dobro uveljavljen in ga mnoge organizacije iz Ljubljane in širše sprejemajo kot obvezen del letnega programa.

  Namen NEXTivala je omogočiti mladim, mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, da svoje delo predstavijo drug drugemu, pa tudi širši javnosti, ki jo na ta način ozaveščajo o aktivnih mladih, ki so pomemben del družbe, ki jo soustvarjajo, sooblikujejo in v kateri se odzivajo na izzive ter jih naslavljajo na izvirne načine ter si tako ustvarjajo prostor znotraj nje.

  Jubilejni NEXTival 10.0 bo vsebinsko zasnovan tako, da bodo vsi prisotni ves čas čim bolj aktivno vključeni, bodisi v dogajanje na odru, kjer bodo imeli možnost predstavitve mladi glasbeniki, pesniki, plesalci (...), ki bodo (nekateri prvič) pridobivali kompetence javnega nastopanja. Dogodek nudi priložnost mladim, mladim z manj priložnostmi, mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, da predstavijo svojo produkcijo in da preizkusijo nekatere rezultate, zasnovane v različnih programih in projektih ter v neformalnem okolju, vrstnikom in širši javnosti. Dogodek služi tudi predstavitvi dejavnosti širši skupnosti.

  Vsakoletni NEXTival že več kot 10 let spodbuja participacijo udeležencev, saj je v pripravo vsebin vključenih več mladih iz različnih mladinskih organizacij in drugih, aktivnosti pa so zasnovane povezovalno. Projekt NEXTival mladim ponuja prostor, strokovno podporo in pridobivanje izkušenj. Pri tem je ključno, da sta forma in procesna struktura jasno definirani, znotraj nje pa je projekt vsebinsko odprt. S tem omogoča, da mladi ustvarijo vsebino v skladu z lastnimi sposobnostmi in ambicijami. Pri tem jim nudijo mentorsko podporo; prav tako jim omogočajo medsebojno povezovanje in aktivno participacijo. Vključeni mladi zasnujejo, pripravijo in izvedejo aktivnosti na javni površini glede na lastne potrebe in želje ter z organizacijo in izvedbo dogodka odkrivajo, razvijajo in (samo)potrjujejo svoje sposobnosti.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: http://www.zavod-bob.si/nextival/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Severni mestni par Navje, Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Bežigrad
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladinski center Bob

  Mladinski center Bob je "hiša, park ali kombi", ki ga sooblikujejo in odgovarja aktualnim potrebam mladih, ki sodelujejo v projektnem delu v vrstniških (ali drugih) skupinah in/ali v drugih oblikah celostne obravnave mladega posameznika.

  Aktivnosti MC Bob po programskih sklopih: V Osrednji MC Bob uvrščajo širok spekter brezplačnih aktivnosti za mlade in mladostnike, ki spodbujajo kreativno preživljanje prostega časa mladih, odkrivanje potencialov in krepitev kompetenc vključenih mladih. Aktivnosti potekajo v času redne tedenske odprtosti mladinskega centra in varirajo glede na želje in potrebe vključenih mladih.

  Podporni MC Bob je namenjen mladim pri soočanju s težavami bodisi v šoli, z odnosi, v vključevanju v družbene procese dogajanja in mlade opolnomočiti v procesu samoaktualizacije. Mladinski delavci nudijo podporo tako posameznikom kot skupinam, predvsem pa tistim, ki si želijo doseči neko spremembo in to podporo potrebujejo.

  Pri izvajanju aktivnosti po potrebi sodelujejo tudi z mobilno psihosocialno svetovalko - MOPS. Odprti MC Bob je sklop aktivnosti v katerem nudijo infrastrukturno podporo drugim organizacijam ali projektom, neformalnim skupinam in aktivnim posameznikom pri izvedbi njihovih aktivnosti.

  Aktivnosti so lahko odprte narave, namenjene vsem obiskovalcem ali zaprtega tipa, namenjene zaključenim skupinam z možnostjo priključitve po dogovoru. Izvajajo se glede na potrebe od 9.00 do 22.00 ure vse dni v tednu.

  Tekom tedna program poteka od ponedeljka do četrtka med 16.00 in 21.00, v petek od 17.00 do 22.00 in v nedeljo od 17.00 do 21.00. Vsi ostali termini so na voljo po predhodnem dogovoru (Odprti MC Bob).

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/zikdbob/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Robbova ulica 15, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: BežigradSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladinsko za lajf

  S projektom Mladinsko za lajf bodo mladi dobili (prvo) izkušnjo mladinskega dela in spoznali kaj lahko znotraj njega uresničijo, pridobijo.

  S predstavitvijo mladinskega dela na srednjih šolah, fakultetah in dogodkih, kjer se mladi zadržujejo (Majske igre, NEXTival …) bodo širšo populacijo mladih informirali o različnih projektih in (ali) organizacijah mladinskega sektorja za večjo prepoznavnost mladinskega dela kot učinkovitega načina podpore med mladim. Z udeležbo na izkustveni delavnici spoznavanja srčike mladinskega dela (Urbani tabor) bo 15 mladih izkusilo mladinsko delo in spoznalo kaj so morebitni doprinosi za njihovo življenje.

  Reflektirali bodo kako mladinsko delo mlade podpira pri osebnostnem razvoju, socialnem in ekonomskem osamosvajanju ter vključevanju v družbo. V ta namen bodo mladi sklopu Urbanega tabora, med drugim raziskovali sebe, skupino in okolje ter spoznavali pomen aktivnega državljanstva.

  S projektom širijo zavedanje, da je mladinsko delo okolje, ki omogoča pridobivanje izkušenj, ki mladim koristijo tudi kasneje. Če bi živeli v popolnem svetu bi mladi preko izobraževanja dobili vse kar potrebujejo za to, da bi lahko uspeli na delovnem mestu. Vendar temu ni tako. Zato je v sklopu projekta za 15 mladih, ki se želijo udejstvovati v mladinskem sektorju, predvideno Usposabljanje za mladinsko delo.

  Mladi, ki se bodo udeležili izobraževanja bodo s pomočjo izkustvenega učenja (Kolbov krog) okrepili kompetence načrtovanja, izvajanja in vrednotenja dejavnosti v sodelovanju z mladimi. Tistim mladim, ki bodo izkazali interes za vključevanje v organizacije, bodo omogočili podporo, da se vključijo v sodelujoče organizacije in se v njih aktivno udejstvujejo (10 mladih).

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: http://www.zavod-bob.si/mladinsko-za-lajf/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana (Robbova 15, Trg OF 10, Livada)
  • Četrtna skupnost: BežigradVič - RudnikCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • ULCA

  ULCA - slabih sto kvadratov svobode! V podhodu glavne železniške postaje je doma hip hop kultura. ULCA je prostor za mlade, prostor izražanja in soustvarjanja, prostor samouresničevanja in prostor za razvoj kritične misli. Odkrivajo potenciale mladih umetnikov in jim dajejo zagon s široko paleto lokalnih in mednarodnih programov ter informacijsko in infrastrukturno podporo.

  Programske aktivnosti ULCE:

  1. Odprte aktivnosti - odprta ULCA

  Odprta ULCA so odprte aktivnosti namenjene mladostnicam_kom in mladim v katerih lahko sodelujejo, se aktivno vključujejo, jih soustvarjajo ali pa izvajajo brez predhodne prijave. Odprta ULCA prepleta različne dejavnosti, ki odgovarjajo na potrebe in interese mladih iz lokalnega okolja. V odprti ULCI je vedno prisotna_en mladinska_i delavka_ec, ki mladostnicam_kom in mladim poleg podpore pri vključevanju v samo aktivnost nudi tudi dostop do relevantnih informacij in o možnostih aktivnega vključevanja v lokalne, nacionalne in mednarodne aktivnosti, možnost pogovora, možnost uporabe infrastrukture in opreme ULCE (npr. za učenje, branje, iskanje zaposlitev). Odprta ULCA pa je tudi čas in prostor za druženje s sovrstniki v varnem okolju.

  2. Skupine

  Dejavnosti skupin so aktivnosti oblikovanih/zaključenih skupin mladostnic_kov in mladih na katere se je potrebno prijaviti (niso odprte za spontano vključevanje). Skupine so različno velike (od 1 do 20 posameznic_kov) in imajo različno stopnjo participacije (od tega, da so mladi udeleženci ali da se vključujejo v izvedbo, do tega, da načrtujejo in organizirajo aktivnosti).

  3. Dogodki - ULIČNI dogodki

  ULIČNI dogodki so enkratne aktivnosti na kulturnih, izobraževalnih in aktivističnih področjih. Dogodki so namenjeni širši javnosti, čemur primerno so tudi oblikovana sporočila za javnost za posamezne dogodke. Dogodke soustvarjajo z mladimi udeleženkami_ci ULCE in sodelujočimi organizacijami.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/mladinskicenterulca/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg OF 10, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: BežigradCenterSplet
  • Strošek: Brezplačno