Bob, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti Ljubljana

Zavod BOB že od l. 2007 bogati svoje reference pri delu z mladimi. Strokovnjak za neformalno izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, socialno podjetništvo in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju. O vsem tem pričajo BOBovi programi/projekti, ki so udeležencem ponujeni brezplačno!

Imajo pomembne izkušnje pri delu z udeleženci iz ciljne skupine, sledijo njihovim potrebam in dilemam, dobro poznajo resurse, do katerih imajo dostop. Od leta 2007 se je v projekte/programe Zavoda vključilo več kot 500 udeležencev, izvedli so številne projekte mladinske participacije, razvijajo projekte skupnostnega dela, postavili so spletni portal Razstava znanj za beleženje neformalnih dosežkov udeležencev, leta 2014 so organizirali 4. festival (NEXTival, v preteklih letih PUMstival) itd.

Imajo široko socialno mrežo – sodelujejo z organizacijami iz sektorja (mladinske, izobraževalne, kulturne NVO) in medsektorsko (realnI sektor), z javnimi strokovnimi organizacijami (šole, fakultete, inštituti, kulturne ustanove), z oblikovalci politik (MIZŠ, ZRSZ) ter posamezniki, strokovnjaki na posameznih področjih. Imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, v katerem so prepoznavna organizacija pri razvoju metodologij uličnega dela v Ljubljani – v tem kontekstu tudi koordinirajo mrežo sedmih mladinskih organizacij, vodimo ulično delo s 35 uličnimi delavci ter tako neposredno na ulici dostopajo do mladih iz ciljne skupine, ki ni uradno klasificirana.

Na področju neformalnega izobraževanja vstopajo v osmo leto bogatenja izkušenj: od leta 2008 izvajajo javno-veljavni program Projektno učenje za mlajše odrasle, letno razvijejo in izvajajo vsaj 1 projekt v okviru programa Erasmus+ (oz. prej Mladi v Akciji) in vsaj 5 projektov (ki jih z njihovo mentorsko podporo razvijajo udeleženci programov), sofinancirane iz javnih sredstev Mestne občine Ljubljana.

V splošnem so programi, ki jih izvajajo v Zavodu Bob, namenjeni zlasti mladim v starosti od 10 do 30 let in odraslim. Potrebam ciljne skupine sledijo z izborom metodologije neformalnega izobraževanja, pri kateri se mladi učijo z aktivnim sodelovanjem v aktivnostih in s ti. vrstniškim vplivanjem. Najpomembnejša značilnost je upoštevanje interesov in sposobnosti vsakega udeleženca ter možnost, da dejavnost s svojo participacijo v projektu sooblikuje (learning by doing). Na ta način so razmejitve mentor – udeleženec povsem zabrisane, vsebine pa so vezane na osebna doživljanja in angažma posameznikov.

 

 • Mladinski center Bob

  Mladinski center Bob je "hiša, park ali kombi", ki ga sooblikujejo in odgovarja aktualnim potrebam mladih, ki sodelujejo v projektnem delu v vrstniških (ali drugih) skupinah in/ali v drugih oblikah celostne obravnave mladega posameznika.

  Aktivnosti MC Bob po programskih sklopih: V Osrednji MC Bob uvrščamo širok spekter brezplačnih aktivnosti za mlade in mladostnike, ki spodbujajo kreativno preživljanje prostega časa mladih, odkrivanje potencialov in krepitev kompetenc vključenih mladih. Aktivnosti potekajo v času redne tedenske odprtosti mladinskega centra in varirajo glede na želje in potrebe vključenih mladih.

  Podporni MC Bob je namenjen mladim pri soočanju s težavami bodisi v šoli, z odnosi, v vključevanju v družbene procese dogajanja in mlade opolnomočiti v procesu samoaktualizacije. Mladinski delavci nudimo podporo tako posameznikom kot skupinam, predvsem pa tistim, ki si želijo doseči neko spremembo in to podporo potrebujejo.

  Pri izvajanju aktivnosti po potrebi sodelujejo tudi z mobilno psihosocialno svetovalko - MOPS. Odprti MC Bob je sklop aktivnosti v katerem nudijo infrastrukturno podporo drugim organizacijam ali projektom, neformalnim skupinam in aktivnim posameznikom pri izvedbi njihovih aktivnosti.

  Aktivnosti so lahko odprte narave, namenjene vsem obiskovalcem ali zaprtega tipa, namenjene zaključenim skupinam z možnostjo priključitve po dogovoru. Izvajajo se glede na potrebe od 9.00 do 22.00 ure vse dni v tednu.

  Tekom tedna program poteka od ponedeljka do četrtka med 16.00 in 21.00, v petek od 17.00 do 22.00 in v nedeljo od 17.00 do 21.00. Vsi ostali termini so na voljo po predhodnem dogovoru (Odprti MC Bob).

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/zikdbob/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Robbova ulica 15, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Bežigrad
  • Strošek: Brezplačno
 • Pogon – razvijaj svojo kariero in prispevaj k razvoju družbe!

  Pogon ti da kompetence, ki jih iščejo delodajalci, in znanje, ki ga ne učijo v šoli ali na faksu! Njihovo izobraževanje te pripravi, da samozavestno zastaviš svojo karierno pot – pa naj bo neodvisna ali v sklopu večje organizacije.

  Kaj dobiš?

  • Razviješ veščine, s katerimi se pripraviš na zaposlitev.
  • Pridobiš konkretne delovne izkušnje v sodelovanju z delodajalci.
  • Povečaš mrežo osebnih in poslovnih kontaktov.
  • Povečaš svoje možnosti za zaposlitev ali si ustvariš svojo zaposlitev.

  Usposabljanje JAZ, DRUŽBA, SLUŽBA - služba, ki navdihuje tebe in hkrati koristi družbi, obstaja! V usposabljanju Jaz, družba, služba boš odkrival nove priložnosti za delo in za razvoj kariere, nova znanja, ki so uporabna pri iskanju zaposlitve, ter tvoje realne možnosti za zaposlitev. Spoznaval boš, kaj vse še obstaja poleg objav na zaposlitvenih portalih. Iskal boš alternative klasičnim oblikam zaposlitev. Imel boš možnost, da na job shadowingu sodeluješ z enim od delodajalcev, ki navdihujejo in spreminjajo svet na bolje.

  Trajanje: 90 ur

  Termini izvajanja:

  • maj–junij 2020,
  • januar–marec 2021,
  • maj–julij 2021.

  Usposabljanje DRUŽBENE INOVACIJE - razvij svojo poslovno idejo za boljši jutri! V tvojem okolju zagotovo vsak dan vidiš, kaj vse ne štima in bi bilo treba izboljšati. Tokrat imaš priložnost, da se tega lotiš s svojimi somišljeniki. V usposabljanju Družbene inovacije boste razvijali poslovne ideje, in reševali probleme, ki jih opazite okrog sebe. Uresničevanje idej bomo zagotavljali v sodelovanju z delodajalci, pa tudi neodvisno. Nemogoče je mogoče, že preverjeno in preizkušeno.

  Trajanje: 90 ur

  Termini izvajanja:

  • julij–avgust 2020,
  • oktober–december 2020,
  • marec–maj 2021.

  Kdo vodi usposabljanja? Mladinski delavci in strokovnjaki za karierno podporo mladim iz treh organizacij: poleg Zavoda Bob še Pina in Združenje SEZAM. Sodelujejo z organizacijami, ki s svojim delom družbo spreminjajo na bolje z mladinskim delom, medgeneracijskim vključevanjem in programi za vključevanje ranljivih družbenih skupin.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • ULCA

  ULCA - slabih sto kvadratov svobode! V podhodu glavne železniške postaje je doma hip hop kultura. ULCA je prostor za mlade, prostor izražanja in soustvarjanja, prostor samouresničevanja in prostor za razvoj kritične misli. Odkrivajo potenciale mladih umetnikov in jim dajejo zagon s široko paleto lokalnih in mednarodnih programov ter informacijsko in infrastrukturno podporo.

  Programske aktivnosti ali pet elementov ULCE:

  1. ULIČNA ŠOLA (Break - Graffiti - DJ - MC) povezuje ljudi, ki se zanimajo za hip hop kulturo in želijo prispevati k razvoju te kulture in njenih posameznih elementov. Z Ulično šolo spodbujajo mlade k umetniškemu izražanju.
  2. ODPRTA ULCA deluje vsak dan med tednom, ko je v ULCI na voljo mladinski delavec po sledečem urniku: ob ponedeljkih in petkih od 13.00 do 16.00 ure ter od torka do četrtka od 18.30 do 21.30.
  3. PROJEKTNA ULCA so aktivnosti v različnih projektih (načrtovanje, izvajanje aktivnosti, evalviranje) na lokalni in mednarodni ravni. Spodbujajo nastanek in izpeljavo projektnih idej ter projektno učenje mladih.
  4. ULIČNI DOGODKI so pester nabor aktivnosti na različnih področjih:
   • kultura: festivali, večeri video-projekcij, razstave, predstave, DJ večeri;
   • izobraževanje in informiranje: predstavitve, predavanja;
   • ozaveščanje in aktivna udeležba mladih: okrogle mize, diskusije;
   • drugo: Funky Flea Market, zabave, druženja.

  5. STRANSKA ULCA so delavnice in dogodki, ki so namenjeni širši javnosti, a zaradi svoje narave potekajo v zaključenih skupinah ali pa zahtevajo vnaprejšnjo prijavo oz. potrditev udeležbe. Nudijo logistično podporo organizacijam v mladinskem sektorju in organizacijam, ki pripravljajo in izvajajo aktivnosti z mladimi in za mlade, četudi delujejo primarno v drugih sektorjih, ter formalno neorganiziranim skupinam mladih in posameznikom.