Bob, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti Ljubljana

Zavod Bob je nevladna organizacija za mlade, je kultura, je kreativni prostor, je delovno mesto, je pisarna, je stična točka, je učni poligon, je skupnost...

Razvija, utemeljuje in izvaja mladinsko in projektno delo ter različne oblike terenskega dela. Je tudi mladinski center, kjer se mladi neformalno izobražujejo, mrežijo ali kako drugače udejanjajo. Nudi priložnosti za razvijanje projektnih idej, potencialov in celostno podporo pri reševanju različnih življenjskih izzivov.

 • Mladinski center Bob

  Mladinski center Bob je "hiša, park ali kombi", ki ga sooblikujejo in odgovarja aktualnim potrebam mladih, ki sodelujejo v projektnem delu v vrstniških (ali drugih) skupinah in/ali v drugih oblikah celostne obravnave mladega posameznika.

  Aktivnosti MC Bob po programskih sklopih: V Osrednji MC Bob uvrščajo širok spekter brezplačnih aktivnosti za mlade in mladostnike, ki spodbujajo kreativno preživljanje prostega časa mladih, odkrivanje potencialov in krepitev kompetenc vključenih mladih. Aktivnosti potekajo v času redne tedenske odprtosti mladinskega centra in varirajo glede na želje in potrebe vključenih mladih.

  Podporni MC Bob je namenjen mladim pri soočanju s težavami bodisi v šoli, z odnosi, v vključevanju v družbene procese dogajanja in mlade opolnomočiti v procesu samoaktualizacije. Mladinski delavci nudijo podporo tako posameznikom kot skupinam, predvsem pa tistim, ki si želijo doseči neko spremembo in to podporo potrebujejo.

  Pri izvajanju aktivnosti po potrebi sodelujejo tudi z mobilno psihosocialno svetovalko - MOPS. Odprti MC Bob je sklop aktivnosti v katerem nudijo infrastrukturno podporo drugim organizacijam ali projektom, neformalnim skupinam in aktivnim posameznikom pri izvedbi njihovih aktivnosti.

  Aktivnosti so lahko odprte narave, namenjene vsem obiskovalcem ali zaprtega tipa, namenjene zaključenim skupinam z možnostjo priključitve po dogovoru. Izvajajo se glede na potrebe od 9.00 do 22.00 ure vse dni v tednu.

  Tekom tedna program poteka od ponedeljka do četrtka med 16.00 in 21.00, v petek od 17.00 do 22.00 in v nedeljo od 17.00 do 21.00. Vsi ostali termini so na voljo po predhodnem dogovoru (Odprti MC Bob).

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/zikdbob/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Robbova ulica 15, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Bežigrad
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladinsko za lajf

  S projektom Mladinsko za lajf bodo mladi dobili (prvo) izkušnjo mladinskega dela in spoznali kaj lahko znotraj njega uresničijo, pridobijo.

  S predstavitvijo mladinskega dela na srednjih šolah, fakultetah in dogodkih, kjer se mladi zadržujejo (Majske igre, NEXTival …) bodo širšo populacijo mladih informirali o različnih projektih in (ali) organizacijah mladinskega sektorja za večjo prepoznavnost mladinskega dela kot učinkovitega načina podpore med mladim. Z udeležbo na izkustveni delavnici spoznavanja srčike mladinskega dela (Urbani tabor) bo 15 mladih izkusilo mladinsko delo in spoznalo kaj so morebitni doprinosi za njihovo življenje.

  Reflektirali bodo kako mladinsko delo mlade podpira pri osebnostnem razvoju, socialnem in ekonomskem osamosvajanju ter vključevanju v družbo. V ta namen bodo mladi sklopu Urbanega tabora, med drugim raziskovali sebe, skupino in okolje ter spoznavali pomen aktivnega državljanstva.

  S projektom širijo zavedanje, da je mladinsko delo okolje, ki omogoča pridobivanje izkušenj, ki mladim koristijo tudi kasneje. Če bi živeli v popolnem svetu bi mladi preko izobraževanja dobili vse kar potrebujejo za to, da bi lahko uspeli na delovnem mestu. Vendar temu ni tako. Zato je v sklopu projekta za 15 mladih, ki se želijo udejstvovati v mladinskem sektorju, predvideno Usposabljanje za mladinsko delo.

  Mladi, ki se bodo udeležili izobraževanja bodo s pomočjo izkustvenega učenja (Kolbov krog) okrepili kompetence načrtovanja, izvajanja in vrednotenja dejavnosti v sodelovanju z mladimi. Tistim mladim, ki bodo izkazali interes za vključevanje v organizacije, bodo omogočili podporo, da se vključijo v sodelujoče organizacije in se v njih aktivno udejstvujejo (10 mladih).

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
  • Spletna stran projekta: http://www.zavod-bob.si/mladinsko-za-lajf/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: BežigradCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Mreža Mlada ulica

  Mreža MLADA ULICA predstavlja mrežo mladinskih organizacij, ki so se združile s skupno vizijo, da spoznajo stiske, potrebe in želje mladih, jih informirajo o pomenu skrbi za prijatelje, ozaveščajo o souporabi javnih površin in jih spodbudijo k prevzemanju odgovornosti za lastna vedenja.

  Želijo si, da v Ljubljani in tudi v drugih mestih druženja na javnih površinah nebi prepovedali, zato mladinsko ulično delo izvajajo neposredno z mladimi na terenu. Preko različnih pristopov vzpostavljajo dialog, iz katerega mladi prepoznajo potrebe lokalnih skupnosti, socialni deležniki pa (tudi z njihovim posredovanjem) slišijo glas mladih in njihove potrebe po aktivnostih za preživljanje prostega časa.

 • NEXTival

  Kljub mnogim dogodkom nevladnega sektorja je NEXTival eden redkih, ki ima za cilj predstavitev dela in idej ter projektov predvsem mladih z manj priložnostmi, tudi neorganiziranih, mladinskih organizacij in organizacij za mlade. Gre za izviren in edinstven dogodek, ki je že dobro uveljavljen in ga mnoge organizacije iz Ljubljane in širše sprejemajo kot obvezen del leta.

  Namen NEXTivala je omogočiti mladim, mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, da svoje delo predstavijo drug drugemu, pa tudi širši javnosti, ki jo na ta način ozaveščajo o aktivnih mladih, ki so pomemben del družbe, ki jo soustvarjajo, sooblikujejo in v kateri se odzivajo na izzive ter jih naslavljajo na izvirne načine ter si tako ustvarjajo prostor znotraj nje.

  NEXTival 2021 bodo organizirali v Severnem mestnem parku Navje, v neposredni bližini Zavoda Bob. Vsebinsko bo dogodek zasnovan tako, da bodo vsi prisotni ves čas čim bolj aktivno vključeni, bodisi v dogajanje na odru, kjer bodo imeli možnost predstavitve mladi glasbeniki, pesniki, plesalci (...), ki bodo (nekateri prvič) pridobivali kompetence javnega nastopanja. Dogodek nudi priložnost mladim, mladim z manj priložnostmi, mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, da predstavijo svojo produkcijo in da preizkusijo nekatere rezultate, zasnovane v različnih programih in projektih ter v neformalnem okolju, vrstnikom in širši javnosti. Dogodek služi tudi predstavitvi dejavnosti širši skupnosti.

  Tako kot lanskoletni NEXTival tudi letošnji spodbuja participacijo udeležencev, saj je v pripravo vsebin vključenih več mladih iz različnih mladinskih organizacij in drugih, aktivnosti pa so zasnovane povezovalno. Projekt NEXTival mladim ponuja prostor, strokovno podporo in pridobivanje izkušenj. Pri tem je ključno, da sta forma in procesna struktura jasno definirani, znotraj nje pa je projekt vsebinsko odprt. S tem omogoča, da mladi ustvarijo vsebino v skladu z lastnimi sposobnostmi in ambicijami. Pri tem jim nudijo konstantno mentorsko podporo; prav tako jim omogočajo medsebojno povezovanje in aktivno participacijo. Vključeni mladi zasnujejo, pripravijo in izvedejo aktivnosti na javni površini glede na lastne potrebe in želje ter z organizacijo in izvedbo dogodka odkrivajo, razvijajo in (samo)potrjujejo svoje sposobnosti. Izvedbo dogodka načrtujejo v živo, v kolikor kljub zamikanju datuma izvedba ne bo mogoča zaradi vladnih ukrepov bodo dogodek izvedli preko spleta.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
  • Spletna stran projekta: http://www.zavod-bob.si/nextival/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Pogon – razvijaj svojo kariero in prispevaj k razvoju družbe!

  Pogon ti da kompetence, ki jih iščejo delodajalci, in znanje, ki ga ne učijo v šoli ali na faksu! Njihovo izobraževanje te pripravi, da samozavestno zastaviš svojo karierno pot – pa naj bo neodvisna ali v sklopu večje organizacije.

  Kaj dobiš?

  • Razviješ veščine, s katerimi se pripraviš na zaposlitev.
  • Pridobiš konkretne delovne izkušnje v sodelovanju z delodajalci.
  • Povečaš mrežo osebnih in poslovnih kontaktov.
  • Povečaš svoje možnosti za zaposlitev ali si ustvariš svojo zaposlitev.

  Usposabljanje JAZ, DRUŽBA, SLUŽBA - služba, ki navdihuje tebe in hkrati koristi družbi, obstaja! V usposabljanju Jaz, družba, služba boš odkrival nove priložnosti za delo in za razvoj kariere, nova znanja, ki so uporabna pri iskanju zaposlitve, ter tvoje realne možnosti za zaposlitev. Spoznaval boš, kaj vse še obstaja poleg objav na zaposlitvenih portalih. Iskal boš alternative klasičnim oblikam zaposlitev. Imel boš možnost, da na job shadowingu sodeluješ z enim od delodajalcev, ki navdihujejo in spreminjajo svet na bolje.

  Trajanje: 90 ur

  Termini izvajanja:

  • maj–junij 2020,
  • januar–marec 2021,
  • maj–julij 2021.

  Usposabljanje DRUŽBENE INOVACIJE - razvij svojo poslovno idejo za boljši jutri! V tvojem okolju zagotovo vsak dan vidiš, kaj vse ne štima in bi bilo treba izboljšati. Tokrat imaš priložnost, da se tega lotiš s svojimi somišljeniki. V usposabljanju Družbene inovacije boste razvijali poslovne ideje, in reševali probleme, ki jih opazite okrog sebe. Uresničevanje idej bomo zagotavljali v sodelovanju z delodajalci, pa tudi neodvisno. Nemogoče je mogoče, že preverjeno in preizkušeno.

  Trajanje: 90 ur

  Termini izvajanja:

  • julij–avgust 2020,
  • oktober–december 2020,
  • marec–maj 2021.

  Kdo vodi usposabljanja? Mladinski delavci in strokovnjaki za karierno podporo mladim iz treh organizacij: poleg Zavoda Bob še Pina in Združenje SEZAM. Sodelujejo z organizacijami, ki s svojim delom družbo spreminjajo na bolje z mladinskim delom, medgeneracijskim vključevanjem in programi za vključevanje ranljivih družbenih skupin.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • ULCA

  ULCA - slabih sto kvadratov svobode! V podhodu glavne železniške postaje je doma hip hop kultura. ULCA je prostor za mlade, prostor izražanja in soustvarjanja, prostor samouresničevanja in prostor za razvoj kritične misli. Odkrivajo potenciale mladih umetnikov in jim dajejo zagon s široko paleto lokalnih in mednarodnih programov ter informacijsko in infrastrukturno podporo.

  Programske aktivnosti ali pet elementov ULCE:

  1. ULIČNA ŠOLA (Break - Graffiti - DJ - MC) povezuje ljudi, ki se zanimajo za hip hop kulturo in želijo prispevati k razvoju te kulture in njenih posameznih elementov. Z Ulično šolo spodbujajo mlade k umetniškemu izražanju.
  2. ODPRTA ULCA deluje vsak dan med tednom, ko je v ULCI na voljo mladinski delavec po sledečem urniku: ob ponedeljkih in petkih od 13.00 do 16.00 ure ter od torka do četrtka od 18.30 do 21.30.
  3. PROJEKTNA ULCA so aktivnosti v različnih projektih (načrtovanje, izvajanje aktivnosti, evalviranje) na lokalni in mednarodni ravni. Spodbujajo nastanek in izpeljavo projektnih idej ter projektno učenje mladih.
  4. ULIČNI DOGODKI so pester nabor aktivnosti na različnih področjih:
   • kultura: festivali, večeri video-projekcij, razstave, predstave, DJ večeri;
   • izobraževanje in informiranje: predstavitve, predavanja;
   • ozaveščanje in aktivna udeležba mladih: okrogle mize, diskusije;
   • drugo: Funky Flea Market, zabave, druženja.

  5. STRANSKA ULCA so delavnice in dogodki, ki so namenjeni širši javnosti, a zaradi svoje narave potekajo v zaključenih skupinah ali pa zahtevajo vnaprejšnjo prijavo oz. potrditev udeležbe. Nudijo logistično podporo organizacijam v mladinskem sektorju in organizacijam, ki pripravljajo in izvajajo aktivnosti z mladimi in za mlade, četudi delujejo primarno v drugih sektorjih, ter formalno neorganiziranim skupinam mladih in posameznikom.