Aktivnosti za otroke

Čas po pouku in med vikendi

Z ustrezno urejenimi prostori in programi ter sofinanciranjem različnih programov in projektov si MOL prizadeva za večjo kakovost preživljanja prostega časa otrok – tudi s pomočjo kakovostnih izvenšolskih dejavnosti ter z zagotavljanjem primernih pogojev za udejstvovanje otrok v prostočasnih dejavnostih po lastni izbiri (zagotavljanje ustrezno opremljenih igrišč za otroke in mlade, igral za najmlajše, pokritih športnih objektih, financiranje kulturnih in umetniških dejavnosti ter njihovo večje vključevanje v izobraževalni proces in v prostočasne dejavnosti itd..

Mestna občina Ljubljana vsako leto sofinancira številne projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti. Projekte izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije po pouku v osnovnih šolah ali pa zunaj šol, na ulicah, v različnih soseskah. S sofinanciranjem projektov osnovnošolcem ponujamo možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, s čimer dvigujemo kakovost življenja otrok, preprečujemo socialno izključenost, zmanjšujemo nasilje med otroki ter spodbujamo razvoj ustvarjalnosti in ekološko ozaveščenost.

Počitniško varstvo

Mestna občina Ljubljana vsako leto sofinancira varstvo otrok od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL v času zimskih, poletnih in jesenskih šolskih počitnic s poudarkom na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti ter zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Udeleženci počitniškega varstva so učenci od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, v primeru vključitve oseb s posebnimi potrebami pa tudi mladostniki do 18. leta starosti. Seznam izbranih izvajalcev za izvedbo počitniškega varstva v času počitnic dodajamo sproti, zato spremljajte rubriko Aktualno.

Zamislice za starše in otroke

Zamislice so droben, a pomemben pripomoček, ki na 30 priročnih karticah ponuja ideje (zamislice) za preproste aktivnosti z dojenčki kjerkoli in kadarkoli. 

Zamislice so zasnovali v Družinskem centru Mala ulica v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom in Komisijo za razvojne ambulante Zdravstvenega doma Ljubljana ter finančno podporo Mestne občine Ljubljana. 

Starši novorojenčkov jih bodo prejeli ob prvem obisku pediatra v Ljubljani, dobite pa jih tudi v Družinskem centru Mala ulica.

Ljubljana bere

Ljubljana bere je projekt, s katerim Mestna občina Ljubljana od leta 2008 spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. Ljubljana se je leta 2015 pridružila Unescovi mreži kreativnih mest in se kot mesto literature zavezala, da bo spodbujala inovativne pristope k spodbujanju branja in ohranjanje pomena knjige kot nosilke razvoja človeštva.

Mestna občina Ljubljana je ob začetku šolskega leta 2016/2017 prvošolce obdarila s slikanico Modrost nilskih konjev avtorja Petra Svetine in ilustratorja Damijana Stepančiča, četrtošolce pa s knjigo Kje pa ti živiš? avtoric Bare Kolenc in Žive Deu ter ilustratorja Damijana Stepančiča.