Hoja

Spodbujamo hojo

Hojo spodbujamo predvsem z omejitvijo motornega prometa na javnih površinah in s prenovami javnega prostora, ki je po preureditvi prednostno namenjen pešcem in njihovemu kakovostnemu preživljanju časa ter številnim družabnim, kulturnim in športnim prireditvam. Med pomembnejše spremembe od leta 2007 gotovo spada prav ta ekološka cona v središču mesta, kjer smo površine za pešce od takrat povečali za kar 620 % in obsegajo okoli 10 ha.

Območje za pešce

Od leta 2007 smo mestno središče začeli postopoma preurejati v območje za pešce. Celovita prenova je do leta 2014 zajela več kot 30 ulic in trgov, do leta 2016 pa se je razširila na 10 ha površine, ki smo jih dodatno ozelenili. Prenovili smo nabrežja Ljubljanice in postavili nove mostove, stare pa prestavili ali obnovili in s tem ustvarili večji in prijetnejši javni prostor, ki je namenjen ljudem, namesto avtomobilom. V to območje je mogoče vstopati z avtomobilom s posebno dovolilnico MOL in za potrebe dostave blaga.

Dostava blaga v območju za pešce

Na omenjenem območju se lahko izvaja dostava blaga in njegov odvoz le v okviru predpisanega dostavnega časa, to je od 6.00 do 10. ure. Za dostop do območja je potrebno imeti elektronske dovolilnice, s katerimi sta prek sistema potopnih stebričkov omogočena avtomatski nadzor in evidenca nad tovornimi vozili. 

Trajnostno načrtovanje mestne logistike lahko bistveno prispeva k optimizaciji dostav blaga, zniža stroške ter posledično tudi negativne vplive na okolje in zdravje ljudi v mestu. S tem namenom smo v sklopu evropskega projekta CIVITAS Elan ustanovili spletni portal dostav – za trajnostno politiko na področju dostav, nudenje informacij o obstoječih dostavah, izmenjavo mnenj in izkušenj o trajnostnih konceptih dostave blaga ter zbiranje novih idej za nove trajnostno naravnane projekte.

Električno vozilo Kavalir

Na območju za pešce v mestnem središču je vsem, ki težje hodijo, brezplačno na voljo šest električnih vozil Kavalir. Več informacij o Kavalirju najdete tudi na strani Druge oblike mobilnosti.