Aktivnosti za starejše

Sofinanciramo programe za starejše

Dopolnilni programi nevladnih organizacij za starejše s področja socialnega varstva, varovanja zdravja, športa, kulture in izobraževanja, ki jih preko javnih razpisov sofinancira MOL, predstavljajo široko paleto različnih aktivnosti, katerih cilj je zagotavljati čim daljše in kakovostno bivanje starejših v domačem okolju. 

Poleg dejavnosti za starejše, ki jih lokalnim skupnostim oziroma občinam v Sloveniji nalaga nacionalna zakonodaja, preko rednih letnih javnih razpisov, ki niso zakonska obveza, MOL izdatno podpira tudi številne druge aktivnosti, programe in projekte.

Ti starejšim v mestu nudijo raznovrstne oblike podpore in pomoči za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem okolju, pogoje za družabništvo, izobraževanje ter udejstvovanje v športu in kulturi. Njihova ponudba oziroma vsebine pomembno dopolnjujejo storitve javnih služb, večinoma jih izvajajo nevladne organizacije, nekatere pa tudi javni zavodi. Mnogim izmed njih MOL omogoča tudi najem prostorov za izvajanje programov.

Mestna občina Ljubljana na področju socialnega varstva in varovanja zdravja preko javnega razpisa sofinancira programe za starejše, kot so npr:

  • zelo dobro sprejeti programi dnevnih centrov aktivnosti za starejše,
  • programi za demenco,
  • programi za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja,
  • preventivni program za zmanjšanje padcev med starejšimi,
  • programi svetovanja in informiranja starejših o storitvah, pravicah in dejavnostih za starejše v MOL,
  • skupine za samopomoč
  • ter nekateri drugi programi podpore in pomoči starejšim za samostojnejše in kvalitetnejše bivanje v domačem okolju.

Mreža devetih dnevnih centrov aktivnosti za starejše

Na našo pobudo v Ljubljani deluje mreža devetih prostorsko enakomerno razporejenih dnevnih centrov aktivnosti za starejše, ki z vrsto dejavnosti pripomorejo k večji socialni vključenosti in preprečevanju osamljenosti, podaljšanju vitalnosti, krepitvi in ohranjanju samostojnosti, sposobnosti in zmožnosti starejših. V njih izvajajo vodeno telesno vadbo, tečaje kuhanja, učenje tujih jezikov ter vrsto drugih zanimivih prostočasnih dejavnosti, ki starejšim pomagajo tudi ohranjati socialne mreže. Vsakega od njih dnevno obišče od 30 do 120 ljudi, število članov pa iz leta v leto narašča.

Brezplačno računalniško in drugo izobraževanje v četrtnih skupnostih MOL

Že od leta 2007 v objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo MOL praviloma pa na sedežih četrtnih skupnosti, organiziramo brezplačne računalniške tečaje za starejše od 55 let. Na tak način starejšim omogočimo, da se tečaja udeležijo na lokaciji, ki je najbližje njihovemu domu.
V obdobju od leta 2007 do danes se je tečajev udeležilo več kot 17.000 zadovoljnih tečajnikov. Interes je po vseh teh letih še vedno izjemen, zato bomo tudi v bodoče organizirali vse tri vrste tečajev. (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).
Več o tem najdete tukaj.

Festival za tretje življenjsko obdobje

Že desetletje se celostno predstavljamo na Festivalu za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), ki je največja prireditev za starejše v državi. Za vsa prizadevanja smo v letu 2016 pod vodstvom župana Zorana Jankovića prejeli priznanje za dolgoletno sodelovanje pri pripravi F3ŽO ter pri omogočanju aktivnega staranja v Ljubljani, mestni svetnik Marjan Sedmak pa je bil imenovan za častnega ambasadorja festivala. Festival je največja tovrstna prireditev v državi, ki jo je v letu 2019 obiskalo več kot 17.500 obiskovalcev. V letu 2020 festival zaradi vseh omejitev zaradi epidemije ni bil izveden, v letu 2021 pa obeležuje jubilejno, 20. obletnico svojega obstoja.

Info točka 65+

Na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani že od leta 2015 deluje Info točko 65+, kjer meščankam in meščanom na enem mestu nudimo celovite informacije o vseh naših storitvah in aktivnostih, namenjenih starejšim ter osebam z oviranostmi. Info točka 65+ je hkrati tudi demenci prijazna točka, kjer nudimo informacije in pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem ter varna točka za žrtve nasilja v družini in nasilja zaradi spola, ki je bila vzpostavljena v okviru projekta FIRST. 

Uradne ure

Ponedeljek: od 10. – 14. ure
Sreda: od 12. – 16. ure
Petek: od 10. – 14. ure.

T: 01/306 11 74
E: Info.65plus@ljubljana.si

1 Informacijska tocke 65+ nrovan 022
Prostori Info točke 65+ na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani Foto: Nik Rovan