Aktivnosti za starejše

Sofinanciramo programe za starejše

Dopolnilni programi nevladnih organizacij za starejše s področja socialnega varstva, varovanja zdravja, športa, kulture in izobraževanja, ki jih preko javnih razpisov sofinancira MOL, predstavljajo široko paleto različnih aktivnosti, katerih cilj je zagotavljati čim daljše in kakovostno bivanje starejših v domačem okolju. 

Poleg dejavnosti za starejše, ki jih lokalnim skupnostim oziroma občinam v Sloveniji nalaga nacionalna zakonodaja, preko rednih letnih javnih razpisov, ki niso zakonska obveza, MOL izdatno podpira tudi številne druge aktivnosti, programe in projekte.

Ti starejšim v mestu nudijo raznovrstne oblike podpore in pomoči za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem okolju, pogoje za družabništvo, izobraževanje ter udejstvovanje v športu in kulturi. Njihova ponudba oziroma vsebine pomembno dopolnjujejo storitve javnih služb, večinoma jih izvajajo nevladne organizacije, nekatere pa tudi javni zavodi. Mnogim izmed njih MOL omogoča tudi najem prostorov za izvajanje programov.

Mestna občina Ljubljana na področju socialnega varstva in varovanja zdravja preko javnega razpisa sofinancira programe za starejše, kot so npr:

  • zelo dobro sprejeti programi dnevnih centrov aktivnosti za starejše,
  • programi za demenco,
  • programi za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja,
  • preventivni program za zmanjšanje padcev med starejšimi,
  • programi svetovanja in informiranja starejših o storitvah, pravicah in dejavnostih za starejše v MOL,
  • skupine za samopomoč
  • ter nekateri drugi programi podpore in pomoči starejšim za samostojnejše in kvalitetnejše bivanje v domačem okolju.

Mreža devetih dnevnih centrov aktivnosti za starejše

Na našo pobudo v Ljubljani deluje mreža devetih prostorsko enakomerno razporejenih dnevnih centrov aktivnosti za starejše, ki z vrsto dejavnosti pripomorejo k večji socialni vključenosti in preprečevanju osamljenosti, podaljšanju vitalnosti, krepitvi in ohranjanju samostojnosti, sposobnosti in zmožnosti starejših. V njih izvajajo vodeno telesno vadbo, tečaje kuhanja, učenje tujih jezikov ter vrsto drugih zanimivih prostočasnih dejavnosti, ki starejšim pomagajo tudi ohranjati socialne mreže. Vsakega od njih dnevno obišče od 30 do 120 ljudi, število članov pa iz leta v leto narašča.

Brezplačno računalniško in drugo izobraževanje v četrtnih skupnostih MOL

Od leta 2007 na sedežih četrtnih skupnosti MOL organiziramo brezplačne tečaje računalništva za starejše od 55 let, s čimer omogočamo, da je storitev dostopna vsem starejšim. V obdobju 2007–2017 se je tečajev udeležilo več kot 20.000 tečajnikov. Zaradi velike motiviranosti starejših za poglabljanje znanj, tudi ko že poznajo osnove, izvajamo tako osnovne kot nadaljevalne tečaje. Na sedežih četrtnih skupnosti delujejo tudi e-točke, kjer vsakdo lahko brezplačno dostopa do interneta.

Festival za tretje življenjsko obdobje

Že skoraj desetletje se celostno predstavljamo na Festivalu za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), ki je največja prireditev za starejše v državi. Za vsa prizadevanja smo v letu 2016 pod vodstvom župana Zorana Jankovića prejeli priznanje za dolgoletno sodelovanje pri pripravi F3ŽO ter pri omogočanju aktivnega staranja v Ljubljani, mestni svetnik Marjan Sedmak pa je bil imenovan za častnega ambasadorja festivala. Festival je največja tovrstna prireditev v državi, ki jo je v letu 2018 obiskalo več kot 17.500 obiskovalcev.

EU projekt AFE INNOVNET (2014–2016)

Kot partner smo se vključili v tematsko mrežo AFE INNOVNET, katere cilj je povezati lokalne in regionalne skupnosti, industrijo, raziskovalne inštitute in civilno družbo, da bi skupaj našli in ustvarili pametne in inovativne rešitve za podporo aktivnega in zdravega staranja ter prispevali k razvoju okolij, prijaznih do starejših. V mreži smo aktivno predstavljali svoje dobre prakse na področju starejših, pristopili pa smo tudi k Zavezi o demografskih spremembah.

EU projekt SEED (2016–2018)

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in dobrih praks na področju aktivnosti za starejše smo bili povabljeni, da kot evalvator sodelujemo v evropskem projektu SEED – Supporting the Recognition of the Silver Economy in Europe. Skupaj s preostalimi partnerji projekta smo sodelovali pri pripravi nagrade Silver Economy Awards za inovativne izdelke in storitve, ki pripomorejo k boljši kakovosti življenja starejših evropskih prebivalcev (50+).

Info točka 65+

Leta 2015 smo na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani odprli Info točko 65+, kjer meščankam in meščanom na enem mestu nudimo celovite informacije o vseh naših storitvah in aktivnostih, namenjenih starejšim ter osebam z oviranostmi. Info točka 65+ je hkrati tudi demenci prijazna točka, kjer nudimo informacije in pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem ter varna točka za žrtve nasilja v družini in nasilja zaradi spola, ki je bila vzpostavljena v okviru projekta FIRST. 

Uradne ure

Ponedeljek: od 10. – 14. ure
Sreda: od 12. – 16. ure
Petek: od 10. – 14. ure.

T: 01/306 11 74
E: Info.65plus@ljubljana.si

1 Informacijska tocke 65+ nrovan 022
Prostori Info točke 65+ na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani Foto: Nik Rovan