Aktivnosti za starejše

Dnevni centri aktivnosti za starejše

V Ljubljani deluje 9 dnevnih centrov aktivnosti za starejše, ki so razporejeni po celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Dnevni centri aktivnosti za starejše ponujajo množico aktivnosti, ki pripomorejo k vzdrževanju psihofizične kondicije in k medsebojnemu druženju. Programi dnevnih centrov so zelo pestri in ostrejšim občankam in občanom poleg družabništva nudijo možnosti vključevanja v raznovrstne aktivnosti kot so družabne igre, umetniško ustvarjanje, kuhanje, ročna dela in spretnosti, pevski zbor, različne oblike vodenih telesnih vadb, joga, ples, učenje tujih jezikov, računalništva, samopomočne skupine, fotografske delavnice, umetnostna zgodovina, pogovori o knjigah, izleti, obiski prireditev in podobno. Storitve dnevnih centrov aktivnosti so za uporabnike brezplačne, vključeni v aktivnosti običajno prispevajo le simboličen znesek.

Dopolnilni programi nevladnih organizacij

Dopolnilni programi nevladnih organizacij za starejše s področja socialnega varstva, varovanja zdravja, športa, kulture in izobraževanja, ki jih preko javnih razpisov sofinancira MOL, predstavljajo široko paleto različnih aktivnosti, katerih cilj je zagotavljati čim daljše in kakovostno bivanje starejših v domačem okolju. Poleg dejavnosti za starejše, ki jih lokalnim skupnostim oziroma občinam v Sloveniji nalaga nacionalna zakonodaja, preko rednih letnih javnih razpisov, ki niso zakonska obveza, MOL izdatno podpira tudi številne druge aktivnosti, programe in projekte. Ti starejšim v mestu nudijo raznovrstne oblike podpore in pomoči za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem okolju, pogoje za družabništvo, izobraževanje ter udejstvovanje v športu in kulturi. Njihova ponudba oziroma vsebine pomembno dopolnjujejo storitve javnih služb, večinoma jih izvajajo nevladne organizacije, nekatere pa tudi javni zavodi. Mnogim izmed njih MOL omogoča tudi najem prostorov za izvajanje programov.

Mestna občina Ljubljana na področju socialnega varstva in varovanja zdravja preko javnega razpisa sofinancira programe za starejše, kot so npr: programi za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, preventivni program za zmanjšanje padcev med starejšimi, programe svetovanja in informiranja starejših o storitvah, pravicah in dejavnostih za starejše v MOL, zelo dobro sprejete dnevne centre aktivnosti za starejše ter nekatere druge programe podpore in pomoči starejšim za samostojnejše in kvalitetnejše bivanje v domačem okolju.

Kultura, umetnost in starejši

Dopolnilni programi nevladnih organizacij za starejše s področja umetnosti in kulture, ki jih preko javnih razpisov sofinancira MOL, predstavljajo široko paleto različnih aktivnosti, katerih cilj je zagotavljati čim daljše in čim bolj kvalitetno bivanje starejših v domačem okolju.

Starejši in okolje

Želja po aktivnem preživljanju prostega časa je vedno več. Vabimo vas k raziskovanju svojega bivanjskega prostora, samostojno ali pa v družbi številnih nevladnih ali neprofitnih organizacij, katerih projekte sofinanciramo prek Oddelka za varstvo okolja. Zagotovo se boste nadihali svežega zraka in morda videli ptico, ki je na Rdečem seznamu ogroženih vrst.  

Šport in starejši

Ljubljana kot mesto športa nudi raznoliko športno ponudbo za meščanke in meščane vseh starostnih skupin, med katerimi posebno pozornost namenjamo tudi telesni aktivnosti starejših. Z visoko udeležbo starejših se ponašata tudi vsakoletna osrednja športno-rekreativna dogodka v Ljubljani - Pot ob žici in Ljubljanski maraton - med starejšimi pa so zelo dobro sprejeti tudi zunanji otoki športa in fitnesi na prostem.