Izvajanja strokovnega nadzora pri izvedbi GOI del za izgradnjo stanovanjsko - poslovnega kompleksa Polje IV s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo

Zaključen: 5. 4. 2018 , odpiranje prijav: 5. 4. 2018

Datum objave: 19. 3. 2018
Rok za prijavo: 5. 4. 2018 do 9:00 ure na naslov naročnika, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 5. 4. 2018 ob 9:00 uri v sejni sobi naročnika, Zarnikova 3/III, Ljubljana

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvajanje strokovnega nadzora, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 26.3.2018 do 10:00 ure

 

Naročnik vse ponudnike obvešča, da objavlja spremembe razpisne dokumentacije ter da se spreminjajo naslednji roki:

  • SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE (.pdf 2.7MB)
  • Rok za oddajo ponudb: 5.4.2018 do 9:00 ure na naslov naročnika, Zarnikova 3, Ljubljana
  • Odpiranje ponudb: 5.4.2018 ob 10:30 uri v sejni sobi naročnika, Zarnikova 3/III, Ljubljana
  • Rok za vprašanja: 3.4.2018 do 9:00 ure
  • Odgovori in pojasnila bodo objavljeni najkasneje do 3.4.2018 do 12:00 ure.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN001662/2018-K01.

Razpisne datoteke