Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za adaptacijo stavbe na naslovu Knobleharjeva ulica 24, Ljubljana

Zaključen: 25. 8. 2016 , odpiranje prijav: 25. 8. 2016

Datum objave: 6. 7. 2016
Rok za prijavo: 25. 8. 2016 do 10.00 ure na naslov: JSS MOL, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana
Odpiranje prijav: 25. 8. 2016 ob 11. uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Lj.

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za adaptacijo stavbe na naslovu Knobleharjeva ulica 24, Ljubljana, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po odprtem postopku vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN003450/2016-B01

Rok za vprašanja: 17. 8. 2016 do 10.00 ure

Razpisne datoteke