Sprememba in rekonstrukcija objekta Ob Ljubljanici 42

Zaključen: 15. 9. 2015 , odpiranje prijav: 15. 9. 2015

Datum objave: 6. 8. 2015
Rok za prijavo: 15. 9. 2015 do 10:00 ure na JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 15. 9. 2015 ob 11.00 uri na naslovu naročnika JSS MOL (sejna soba št. 311)

Številka objave na Portalu javnih naročil:

JN5333/2015.

Zadnji rok za vprašanja ponudnikov: 8.9.2015 do 12.00 ure.

Sprememba popisov del z dne 8.9.2015.

Razpisne datoteke