torek, 1. 12. 2020

Letos okoli 600 novih dreves v Ljubljani

Ljubljana postaja še bolj zelena, saj na več lokacijah sadimo nova drevesa, pri tem pa upoštevamo tudi pobude meščank in meščanov. Spomladi smo zasadili že okoli 140 dreves, do konca leta pa jih bomo še več kot 460.

V zadnjem času smo med drugim na novo zasadili drevesa ob Langusovi in Rakuševi ulici ter ob cesti Rožna dolina cesta IX. V drevoredih, parkih, ob Poti spominov in tovarištva ter drugod nadomeščamo drevesa, ki smo jih morali odstraniti, ker so bila suha, poškodovana ali kako drugače nevarna. Številna drevesa dodatno zasajamo tudi v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin.

Lepše in prijetnejše ulice

Nov drevored, ki krasi Langusovo ulico, šteje 35 dreves. Tamkajšnjo obstoječo zasaditev so sestavljala drevesa različnih vrst, ki so jih pred več leti zasadili meščani sami. Zelenice na obcestnem prostoru smo zdaj zapolnili z mešanim nasadom dreves – ginko (Ginko biloba 'Mariken'), lipovec (Tilia cordata), hrast (Quercus palustris 'Green Pyramid'), češnja (Prunus avium 'Plena'), jesen (Fraxinus ornus 'Meczek') in hruška (Pyrus calleryana 'Chanticleer').
Pri izboru vrst smo upoštevali velikost nadzemnega prostora, ki je ponekod omejena, pestrost in odpornost vrst, ipd.

Rakuševo ulico po novem lepša 16 lip (Tilia platyphyllos), cesto Rožna dolina cesta IX pa 12 stebrastih gabrov (Carpinus betulus 'Frans Fontaine'). Prav tako smo na pobudo Društva zelenih nadzornikov Ljubljana na Cesti dveh cesarjev zasadili 12 črnih jelš (Alnus glutinosa).

20201120 122731

V načrtu imamo še več zasaditev

Veseli smo, da se meščanke in meščani sami zavedajo pomena dreves za mestno okolje ter dajejo veliko pobud za nove zasaditve. Vseh žal ne moremo uresničiti, trudimo pa se, da bi Ljubljano čim bolj ozelenili, saj drevesa prinašajo številne ekološke, zdravstvene in socialne koristi.

Do konca leta nameravamo zasaditi še več dreves na naslednjih lokacijah:

  • Celovška cesta – 50 lip (Tilia cordata 'Greenspire')
  • Zadobrovška cesta – 52 dreves vrst lipovec (Tilia cordata) in gaber (Carpinus sp.)
  • Pot rdečega križa – 47 dreves vrst ginko (Ginkgo biloba), ambrovec (Liquidambar styraciflua) in hrast (Quercus cerris)
  • Pot za Brdom – 90 dreves vrst ginko (Ginkgo biloba), ambrovec (Liquidambar styraciflua) in hrast (Quercus cerris)
  • PST in druge lokacije po mestu, kjer nadomeščamo odstranjena drevesa

S sajenjem dreves še dodatno prispevamo k višji kakovosti bivanja v Ljubljani.

Preberite tudi: