torek, 27. 8. 2019

Skupaj skrbimo za varnost otrok, najmlajših udeležencev v prometu

Ob začetku novega šolskega leta bodimo še posebej pozorni na otroke, najmlajše in najranljivejše udeležence v prometu. Za njihovo varnost smo odgovorni vsi, zato jih tudi z lastnim zgledom naučimo varnega ravnanja in vedenja v prometu.

Aktivnosti Mestnega redarstva MOL

Redarji Mestnega redarstva MOL skupaj s Policijsko upravo Ljubljana, Agencijo za varnost v prometu, zavodom Varna pot in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL ob začetku novega šolskega leta izvajajo številne preventivne aktivnosti, s katerimi zagotavljajo varnost otrok, najmlajših in najranljivejših udeležencev v prometu. Ob tem pa velja tudi poziv vsem udeležencem v prometu: z lastnim zgledom in ravnanjem poskrbimo, da bodo naše poti varne. Razmislite tudi o tem, kako vi potujete po mestu, in izberite okolju in zdravju prijazno mobilnost (kolo, pešačenje, javni prevoz in podobno).

Mestni redarji so že začeli z nadzorom merjenja hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami na cestah v okolici šol in vrtcev ter z nadzorom kršitev nepravilnega parkiranja na pločnikih, prehodih za pešce in kolesarskih stezah, s čimer želimo izboljšati varnost v okolici šol in šolskih poti. Akcija bo potekala do 30. septembra 2019.

Lokacije nadzora hitrosti s samodejno merilno napravo, nameščeno v službenem vozilu:

 • Aljaževa ulica 25
 • Derčeva ulica 1
 • Dunajska cesta 392
 • Jamova cesta 46
 • Jarška cesta 55
 • Levstikova trg 3
 • Neubergerjeva ulica 7
 • Prule 13
 • Roška cesta 3
 • Samova ulica 19
 • Streliška ulica 25
 • Tržaška cesta 64
 • Verovškova ulica 25
 • Zadobrovška 29
 • Zemljemerska ulica 12

Lokacije izmeničnega nadzora hitrosti s stacionarno samodejno merilno napravo:

 • od 26. 8. do predvidoma 9. 9. 2019 – Roška cesta 17 in Dolenjska cesta 43
 • od 9. 9. do predvidoma 23. 9. 2019 – Samova ulica 9 in Zadobrovška cesta 14
 • od 23. 9. do predvidoma 14. 10. 2019 – Opekarska cesta 11 in Slovenčeva ulica 15

Od 2. do 13. septembra bodo mestni redarji izvajali tudi preventivne aktivnosti in nadzore za zagotavljanje varnosti šolarjev na šolskih poteh in v okolici šol ter vrtcev. Aktivnosti bodo potekale od 7.30 do 9.30 ure in ob koncu pouka (predvidoma od 11. do 13.30 ure) oziroma glede na urnik posamezne šole.

Lokacije nadzora:

 • prečkanje Jarške ceste v križišču z Ulico Hermana Potočnika oziroma izvajanje meritev s samodejno merilno napravo
 • prečkanje Jamove ceste (ob št. 46) oziroma izvajanje meritev s samodejno merilno napravo
 • prečkanje Dolenjske ceste v križišču z ulico Galjevica – lokacija se izmenično zamenjuje z lokacijo prečkanje Dolenjske ceste v križišču z Orlovo ulico
 • prečkanje Župančičeve ulice v križišču s Štefanovo ulico
 • prečkanje Karlovške ceste na prehodu pri vstopu na Levstikov trg oziroma izvajanje meritev s samodejno merilno napravo
 • nepravilno parkiranje pri OŠ Bežigrad, Črtomirova 12

Med 16. in 27. septembrom bodo mestni redarji opravljali svoje naloge tudi v mešanih patruljah s Policijo, na podlagi Protokola o sodelovanju Mestnega redarstva MOL in PU Ljubljana.
Njihove naloge bodo predvsem nadzor nad:

 • spoštovanjem pravil in cestnoprometne signalizacije
 • nepravilnim parkiranjem na šolskih poteh, pločnikih, prehodih za pešce, kolesarskih stezah v okolici šol
 • nad prekoračitvami hitrosti skladno z omejitvami po priloženem razporedu
 • omogočanjem varnega prečkanja vozišč na prehodih za pešce v okolici šol in šolskih poteh
 • oviranjem mestnega potniškega prometa na postajališčih, rezerviranih za ustavljanje avtobusov
 • poseben poudarek bo namenjen tudi nadzoru nad spoštovanjem določil 41. člena ZPrCP – vožnja z vozilom na prehodu za pešce – odstopanje prednosti pešcem, uporaba mobilnega telefona in varnostnega pasu, prevoz oseb.

Aktivnosti policistov

Tudi policisti Policijske uprava Ljubljana so svoje aktivnosti začeli že pred začetkom šolskega leta, ki pa se bodo stopnjevale v prve dni pričetka pouka. Prvi teden pouka bo pri varovanju otrok na širšem območju Ljubljane skupaj s prostovoljci vsak dan sodelovalo okrog 100 policistov.
V tem času bodo posebno pozornost med drugim posvečali tudi kontroli tehnične ustreznosti vozil za organiziran prevoz šolarjev, brezhibnosti koles in mopedov, s katerimi se v šolo vozijo mladostniki, ter izvajali meritve hitrosti v okolici šol. Njihove aktivnosti pa se ne zaključijo po prvih šolskih dneh temveč se nadaljujejo skozi celo leto.

Kot novost ob začetku letošnjega šolskega leta naj izpostavimo, da se bodo policistom in prostovoljcem pri varovanju šolskih otrok kot prostovoljci pridružili tudi dijaki 3. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije in dijaki Strokovno izobraževalnega centra iz območja Bežigrada. Dijaki bodo na območju Bežigrada prisotni na posameznih prehodih za pešce na šolskih poteh. Sodelovanje bo potekalo na pobudo enega od učiteljev omenjenega šolskega centra. Takšno pomoč in sodelovanje pozdravljamo, saj verjamemo, da bodo dijaki prvošolcem zelo dober zgled, pri tem pa bodo krepili svoj občutek pripadnosti družbi in okolju, v katerem odraščajo, kot tudi občutek odgovornosti.

rumena rutica

Starši učencev prvega in drugega razreda, zapomnite si, uporaba rumene rutice na poti v šolo in domov je obvezna. Ravno z rutico označimo tiste najmlajše, ki stopajo na pot aktivnih udeležencev cestnega prometa, katerim je potrebno nameniti posebno skrb. Z nadeto rutico boste starši poskrbeli za boljšo vidnost vaših otrok in tako tudi za njihovo večjo varnost v cestnem prometu.

Aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL (SPVCP MOL)

SPVCP MOL ob začetku letošnjega šolskega leta pripravlja in koordinira eno zahtevnejših prometno-preventivnih akcij na področju skrbi za varovanje najranljivejših skupin udeležencev v prometu, zlasti osnovnošolcev v prvi triadi.
Nov slogan preventivne akcije je VARNO V ŠOLO, VARNO NA CESTO!

Varno v solo

Z novim sloganom smo pripravili tudi novo grafično podobo (z rumenim trikotnikom - rutico, simbolom začetnikov v prometu). Postavili smo 5 uličnih transparentov na glavnih vpadnicah v mesto, 50 obešank na drogovih javne razsvetljave ter 180 City Lightov, s katerimi opozarjamo na ponovno prisotnost šolarjev na cestah.
Akcijo na SPVCP MOL pripravljamo v sodelovanju z osnovnimi šolami, Javno agencijo RS za varnost v prometu, Policijsko upravo Ljubljana, Združenjem šoferjev in avtomehanikov Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logističnim centrom, Mestnim redarstvom, AMZS in prostovoljci, v njej pa pozornost namenjamo tako začetnikom, ki prvič stopajo na šolske poti in še ne poznajo vseh nevarnosti, kot tudi ostalim osnovnošolcem, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in morajo ponoviti pravila varnega ravnanja v prometu.

Da bo pot v šolo varnejša, bodo zlasti na nevarnejših prometnih mestih na poti v šolo poleg policistov in Mestnih redarjev v povečanem številu prisotni prostovoljci, ki bodo opremljeni z anoraki in odsevnimi jopiči. Učencem bodo pomagali pri prečkanju ceste na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjali voznike na posebej previdno vožnjo v okolici šol.

V akciji sodelujejo:

 • prostovoljci posamezniki
 • uniformirani člani ZŠAM Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logistični center
 • policisti Policijske uprave Ljubljana
 • mestni redarji
 • člani stalne šolske prometne službe

Stalna prometna šolska služba bo tako kot preteklo leto organizirana na OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja v Črnučah.
Ob začetku šolskega leta vsem osnovnim šolam v Ljubljani v sodelovanju z AVP in Zavarovalnico Triglav pošljemo kresničke in odsevne trakove za boljšo vidnost ter druge materiale.
Rumene rutke za vse prvošolce priskrbi Zavarovalnica Triglav, v sodelovanju z Mladinsko knjigo bodo letos priložene promocijskemu izvodu revije Ciciban. V sodelovanju z AVP šolam pošljemo tudi poučne knjižice Prvi koraki v svetu prometa za vse prvošolce ter plakate in letake Šolska pot.

Na različnih lokacijah po Ljubljani bodo postavljeni tudi preventivni radarji, ki bodo opozarjali na hitrost vožnje, umirjali promet, merili hitrost ter ugotavljali število avtomobilov na najbolj izpostavljenih nevarnih mestih pred šolami.
V sklopu redne dejavnosti pred začetkom šolskega leta v okolici šol obnovimo talne oznake in pregledamo prometno signalizacijo.

Aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa (AVP)

K spodbujanju varnosti v prometu s stalnimi aktivnostmi pomembno pripomore tudi Javna agencija za varnost prometa.
Začetek šole pomeni več otrok na cesti in tako nastopi čas, ko je nujna še večja pazljivost v prometu, saj spadajo otroci med najbolj ranljive udeležence v prometu. Težko predvidijo nevarne situacije, ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato kasneje opazijo vozila z leve ali desne ter so manj vidni. In ravno zato smo na Agenciji za varnost prometa pripravili akcijo z rumenimi baloni in sloganom #VarnoVŠolo, s katero želimo povečati vidnost otrok, obenem pa vse udeležence v prometu opozoriti na njihovo prisotnost. Naj bodo naši otroci na cesti varni in vidni.

Infrastrukturne izboljšave za še bolj varne poti v šolo

Na Mestni občini Ljubljana izvajamo številne infrastrukturne projekte, ob vsaki obnovi ali gradnji ceste pa poskrbimo, da je območje varno za vse udeležence v prometu, zlasti za najšibkejše. Novosti, ki prispevajo k večji varnosti v prometu, udejanjamo tudi skozi Celostno prometno strategijo, ki vključuje akcijski načrt tovrstnih ukrepov na infrastrukturnem, okoljskem, tehničnem, družbenem in izobraževalnem delu. Ukrepi, ki prispevajo k večji varnosti najšibkejših udeležencev v cestnem prometu, so med drugim širitev cone za pešce, širitve pločnikov, preurejeni ali novi javni prostori v soseskah, širitev con umirjenega prometa v soseskah, ureditev širokih in udobnih površin za pešce ob vpadnicah, gradnja sredinskih otokov na vpadnicah in dvignjeni prehodi za pešce, urejanje varnih šolskih poti in javnega prostora v okolici šol.

Udeležencem v prometu sta lahko v pomoč tudi portal aktualnih prometnih informacij PROMinfo ter Portal vzgoje in izobraževanja, kamor mentorji med drugim vpisujejo posebnosti glede prometa na šolskih poteh in okoliših, v interaktivni zemljevid zarišejo varne in priporočljive poti do šol ter predlagajo izboljšave.

Vizija NIČ – nič žrtev prometnih nesreč

Na Mestni občini Ljubljana podpiramo delovanje zavoda Varna pot ter njihove preventivno izobraževalne programe, župan Zoran Janković pa je leta 2017 kot prvi župan v Sloveniji podpisal Zavezo z javno podporo aktivnostim Vizije 0.


Vizijo NIČ
razumemo kot poklon vrednotam in življenju: gre za našo zavestno izbiro medsebojnega spoštovanja, kreiranja vrednot posameznika in družbe. Je del procesa, vzgoje, izobraževanja. Ravno s tem namenom organiziramo posvete in delavnice z učitelji in predstavniki ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, kjer skupaj z mentorji prometne vzgoje in različnimi deležniki izmenjujemo poglede, obravnavamo primere dobrih praks ter iščemo rešitve za izboljšave. 

 

Preberite tudi: