petek, 11. 9. 2020

Trajni ukrep ETM: novi ohišji za samodejne merilne naprave

V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti smo namestili dve novi ohišji za merilne naprave na prometno kritičnih lokacijah.

Novi stacionarni ohišji sta nameščeni na Aljaževi ulici pri hišni številki 45 in na Cesti v Mestni log pri hišni številki 45. Lokaciji merjenj sta označeni z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, ki označujejo bližino mesta, kjer so nameščene stacionarne samodejne merilne naprave za merjenje hitrosti.
Mestno redarstvo je z operativno uporabo omenjenih ohišij začelo v petek, 11. septembra 2020. Samodejni merilni napravi bosta v ohišjih nameščeni izmenično.

Skrbimo za prometno varnost

Izvajanje meritev hitrosti je eden od trajnih ukrepov Mestne občine Ljubljana, katerih namen je zmanjšanje hitrosti v Ljubljani in posledično večja varnost v prometu. Tovrstni nadzor predvideva tudi Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022. Pri izbiri lokacij smo upoštevali predloge, ki smo jih prejeli s strani meščanov, lastnih opažanj ter Priporočil za učinkovito izvajanje nadzora hitrosti Javne agencije RS za varnost prometa, saj gre za prometno obremenjene lokacije v bližini vzgojno izobraževalnih ustanov oziroma šolskih poti.

11 lokacij merjenja hitrosti

Ohišja za samodejne merilne naprave smo leta 2017 najprej postavili na Roški, Celovški, Dolenjski in Slovenski cesti, leto kasneje smo dodali še lokacije na Zadobrovški cesti, na Cesti Dolomitskega odreda in na Slovenčevi ulici, lani smo sistem dopolnili lokacijama na Opekarski in Samovi ulici, zdaj pa dodajamo še Aljaževo ulico in Cesto v Mestni log
Opažamo, da je na cestah, kjer so postavljena ohišja za merilne naprave, manj prekoračitev hitrosti, oziroma se njihovo število zmanjšuje.

Preberite tudi: