četrtek, 10. 9. 2020

Vrtički sodijo na le urejena vrtičkarska območja

Inšpektorat Mestne občine Ljubljana je v začetku meseca začel z nadzorom nelegalnih vrtičkov na območju Črnuč, ki jih bodo vrtičkarji morali odstraniti. Meščanke in meščani imajo v Ljubljani številne možnosti vrtičkanja, saj imamo urejenih kar 8 območij z vrtički.

Na območju Črnuč, od Ulice Koroškega bataljona do Štajerske ceste, smo na podlagi odločbe Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor že leta 2008 odstranili nelegalno urejene vrtičke. V zadnjih letih so žal to območje ponovno degradirali različni uporabniki, zato smo 1. septembra 2020 začeli z novim nadzorom, v okviru katerega so mestni inšpektorji 5 investitorjem, ki so bili prisotni na lokaciji, izrekli opozorilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in jim določili rok za odstranitev nelegalnega objekta do 1. novembra 2020, ob koncu letošnje vrtičkarske sezone. Po tem datumu bodo inšpektorji opravili kontrolo in v primeru, da vrtički ne bodo odstranjeni, izdali odločbo za njihovo odstranitev. Če zavezanci tudi po tem roku ne bodo odstranili objekta, bodo uvedli izvršilni postopek, v katerem bo na stroške inšpekcijskega zavezanca objekt odstranil zunanji izvajalec MOL.

Inšpektorji Inšpektorata MOL bodo nadaljevali z nadzorom tega območja in vsem prisotnim investitorjem izrekli opozorilo za odstranitev nelegalnega objekta (vrtička). Če investitorja ne bo mogoče določiti, bodo lastniki zemljišč pisno obveščeni o uvedbi inšpekcijskega postopka.

Vse vrtičkarje na tem območju pozivamo, naj prostovoljno odstranijo vrtičke in pripadajoče objekte ter se s tem izognejo dodatnim stroškom, ki bodo nastali z uvedbo inšpekcijskega postopka, hkrati pa obdržijo svojo lastnino (objekte in predmete), saj bo le-ta nasprotnem primeru odpeljana na deponijo.

Vrtički v Ljubljani

V Ljubljani spodbujamo samooskrbo, saj se zavedamo pomena kakovostne in zdrave hrane ter lastnega pridelovanja le-te.
Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ima več namenov in ima tako ekonomski kakor tudi socialni potencial. Pridelovanje hrane na manjših površinah je pomembno tudi zaradi povezovanja med ljudmi, medgeneracijskega sodelovanja ter povečevanja socialne vključenosti in je dobrodošla alternativa za socialno šibke prebivalce mesta.

Kje vse so vrtički v Ljubljani?

foto
Vrtički na Grbi. 

Na območju Ljubljane smo uredili že 8 vrtičkarskih območij.
Leta 2010 smo uredili dve vzorčni območji z vrtički v Štepanjskem naselju v Dravljah. Leta 2014 smo uredili vrtičkarsko območje Ježica, dve leti kasneje smo v vrtičke preuredili degradirano območje Rakova jelša, leta 2017 smo uredili vrtičkarsko območje Vojkova, leta 2018 vrtičkarsko območje ob ulici Iga Grudna in leta 2019 vrtičkarsko območje Grba. Letos smo vrtičkarskim območjem priključili še vrtičke na območju Vižmarje - Brod (kjer smo prvič uredili tudi vrtičke, prilagojene gibalno oviranim osebam), trenutno pa urejamo še dodatne vrtičke na Grbi, ki jih bodo vrtičkarji lahko začeli obdelovati naslednjo sezono.

Vrtičkarji na vrtičkih Mestne občine Ljubljana vrtnarijo na ekološki način, zato ne uporabljajo sintetičnih kemičnih pripravkov in mineralnih gnojil za gnojenje, novo znanje pa nabirajo tudi na učnih vrtovih na vrtičkih na Grbi, Rakovi jelši in Ježici, ter na različnih brezplačnih predavanjih in delavnicah, ki jih organiziramo na vrtičkih.

Preberite tudi: