Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2008

Zaključen:

Datum objave: 11. 1. 2008

I. NAVODILO VLAGATELJEM ZA PRIJAVO NA RAZPIS

II. RAZPISNI OBRAZCI:

1. VLOGA 1 – Vloga za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2008 – (pomoči po Uredbi za skupinske izjeme - naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in pomoči pravilu de minimis - naložbe za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih in naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih s prilogami:

  • Priloga št. 1 k vlogi 1 - IZJAVA
  • Priloga št. 2 k vlogi 1 - IZJAVA
  • Priloga št. 3 k vlogi 1 – IZJAVA


- vzorec pogodbe o dodelitvi državne pomoči (skupinske izjeme)

- vzorec pogodbe o dodelitvi državne pomoči po pravilu de minimis

 

2. VLOGA 2 –Vloga za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2008 (pomoči po Uredbi za skupinske izjeme skupinske izjeme- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju- primarna pridelava)

  • vzorec pogodbe o dodelitvi državne pomoči za izvedbo tehnične podpore v kmetijskem sektorju

3. VLOGA 3 - Vloga za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2008 (pomoči de minimis - zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih )

  • vzorec pogodbe o dodelitvi državne pomoči za izvedbo tehnične podpore po pravilu de minimis – (pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije)

Obrazci