Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za otroke na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2009

Zaključen: 7. 11. 2008 , odpiranje prijav: 7. 11. 2008

Datum objave: 3. 10. 2008
Rok za prijavo: 7. 11. 2008
Odpiranje prijav: 7. 11. 2008

Predmet javnega razpisa:

Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke

Predmet tega sklopa je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke do 15. leta starosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. S tem želimo otrokom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovosti življenja otrok, ekološko ozaveščanje otrok, zmanjševanje nasilja med in nad otroki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti otrok, karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje o njihovih pravicah.

 

SKLOP B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic

Predmet tega sklopa je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Z razpisom želimo otrokom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic: poudarek je na športno gibalnih aktivnostih, razvijanja ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah), zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.

V okviru Sklopa B so zagotovljena sredstva za izvedbo 4 urnega dnevnega programa in sredstva za izvedbo 9 urnega dnevnega programa v času šolskih počitnic. Sredstva se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni) in število ur programa (4 in 9 urni program).

Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic so:

  • Božično-novoletne počitnice (za leto 2008)
  • Zimske počitnice
  • Prvomajske počitnice
  • Poletne počitnice
  • Jesenske počitnice  

SKLOP C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega sklopa je sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.

V okviru tega sklopa bomo sofinancirali projekte:

  • znanje s področja konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnične športne obdelave,
  • izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o znanosti, tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca.

 

SKLOP D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu

Predmet sofinanciranja tega sklopa je sofinanciranje organizacij občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije v MOL. Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL.

V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala zlasti  popoldansko in večerno, izjemoma tudi  dopoldansko varstvo otrok v MOL.

 

 

 

Obrazci