Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 s področja PODPORNIH STORITEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER PROSTEM ČASU OTROK

Zaključen: 10. 11. 2022 , odpiranje prijav: 16. 11. 2022

Datum objave: 7. 10. 2022
Rok za prijavo: 10. 11. 2022
Odpiranje prijav: 16. 11. 2022

Vsebinska področja:

A) Raziskovalni tabori za učence
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
F) Organizator 36. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
H) Programi institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL

Vlagatelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oz. programov) vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 7. 10. 2022 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://erazpisisubvencije.ljubljana.si

Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami poslati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3.11. 2022 (velja datum poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z enim prijavljenim programom ali projektom.

Obrazci

Razpisne datoteke