Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2014 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Zaključen: 2. 12. 2013

Datum objave: 25. 10. 2013
Rok za prijavo: 2. 12. 2013

30. 10. 2013 - popravek v merilih za izbor (vsebinsko področje C - Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic, merilo 8).

Vsebinsko področje razpisanih projektov/programov za potrebe MOL za leto 2014 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

 • A Mladinski raziskovalni projekti
 • B Projekti za otroke in mladostnike, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije
 • C Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
 • D Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
 • E Projekti v šolah za učence
 • F Mestne prireditve šol za otroke in učence
   

Razpisna dokumentacija obsega:

 • Besedilo razpisa
 • Prijavni obrazec
 • Merila za izbor
 • Soglasje javnega zavoda
 • Vzorec pogodbe
 • Vzorec kuverta
 • Obrazec  za delno poročilo 
 • Obrazec za končno poročilo 
 • Obrazec za delni zahtevek
 • Ovbrazec za  zahtevek

Obrazci

Razpisne datoteke