Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2011 in za leta od 2011 do 2013 s področja mladinskih aktivnosti

Zaključen: 24. 1. 2011

Datum objave: 24. 12. 2010
Rok za prijavo: 24. 1. 2011

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.
S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani možnost kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam povezovanje in sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade.

Mladinske aktivnosti so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim v Ljubljani. Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja spodbujanja mladih za:

  • nenasilje,
  • solidarnost do drugih,
  • družbeno angažirano delovanje,
  • socialno odgovorno delovanje,
  • sprejemanje drugačnosti,
  • medkulturno učenje,
  • preprečevanje diskriminacije,
  • usposabljanje za prostovoljno delo,
  • samostojno odločanje.

Mladinske nepridobitne organizacije so tiste organizacije, ki so registrirane na podlagi enega od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo mladinske aktivnosti.

Mladi v Ljubljani so osebe med 13. in 30. letom, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana.

Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 4 (štirih) sklopov:

Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti:
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki se izvajajo na področju Republike Slovenije. Izvajajo se v obliki enoletnih projektov ali triletnih programov in so namenjene mladim, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana.
Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti:
Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljubljane z njihovimi vrstniki iz drugih držav. Izvajajo se v obliki krajših enkratnih projektov.
Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL:
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL je njihovo povezovanje na enem od dveh vsebinskih razpisanih področij:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi.
Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL:
Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL so tisti programi, ki so namenjeni socialno ogroženim otrokom in mladim med 6. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Izvajajo jih Centri za socialno delo v Ljubljani.

 

Obrazci

Razpisne datoteke