Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Zaključen: 6. 1. 2021

Datum objave: 23. 10. 2020
Rok za prijavo: 6. 1. 2021

Predmet razpisa:
A) Mladinski raziskovalni projekti
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
F) Organizator 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju

Vlagatelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu za vsak projekt ali program posebej vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 23. 10. 2020 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.

POZOR! Vlagatelj lahko izpolni le štiri vloge. Obvezno mora biti vloga za vsak posamezen projekt ali program posebej poslana v samostojni zaprti ovojnici.
Po končanem izpolnjevanju vsake elektronske vloge mora vlagatelj prijavni obrazec iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati.

Vlagatelj mora izpolnjene prijavne obrazce, ki jih natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 2020.

Informacije o novostih pri letošnjem razpisu in druge dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu vsak dan od 9. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer:
- na tel. št.: 01/306 40 54 ali 01/306 40 53
- po e-pošti: katja.meznar@ljubljana.si.

 

PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVE NA RAZPIS: 6. 1. 2021
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 152/2020 dne 23. 10. 2020. V objavljenem besedilu Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je za oddajo vlog naveden rok 3. 12. 2020.
Navedeni rok za oddajo vlog se podaljša do vključno srede, 6. 1. 2021.

Obrazci

Razpisne datoteke