Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest parkirna hiša Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana

Zaključen: 26. 11. 2021 , odpiranje prijav: 2. 12. 2021

Datum objave: 5. 11. 2021
Rok za prijavo: 26. 11. 2021
Javno odpirala ponudbe s pričetkom ob 11:20 uri v prostorih MOL, Klub 11, Mestni trg 1, Ljubljana: 2. 12. 2021

Vabimo vas, da oddate zavezujočo ponudbo.

Razpisne datoteke