Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora na območju UKC Ljubljana, EUP KL-94 in KL-95

Zaključen: 29. 12. 2023

Datum objave: 7. 12. 2023
Rok za prijavo: 29. 12. 2023

Od 14. 12. 2023 do 29. 12. 2023 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora na območju UKC Ljubljana, EUP KL-94 in KL-95.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13.00, ob sredah od 8.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.30 do 12.00) in na spletni strani.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki »zadeva« navedete: »Lokacijska preveritev za UKC Ljubljana«.

Razpisne datoteke