Javni razpis za izbiro stavb za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnov stavbnih lupin v okviru programa "Ljubljana - moje mesto" v obdobju 2017 do vključno 2020

Zaključen: 31. 5. 2017 , odpiranje prijav: 31. 5. 2017

Datum objave: 28. 4. 2017
Rok za prijavo: 31. 5. 2017 do 12:00 ure
Odpiranje prijav: 31. 5. 2017 ob 13:00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka za urejanje prostora, Ljubljana, Poljanska 28, v sejni sobi v pritličju

Predmet javnega razpisa je izbira stavb na območju MOL, za katere bo MOL dodelila sredstva za sofinanciranje celovite obnove uličnih pročelij in streh v odstotkih, določenih s tem razpisom, in sicer v obdobju od 2017 do vključno 2020.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa