Gradnja nove telovadnice Osnovne šole Vižmarje Brod v Ljubljani, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Zaključen: 22. 1. 2018

Datum objave: 11. 1. 2018
Rok za prijavo: 22. 1. 2018 do 10:00 ure

Vprašanja ponudnikov do 15. 1. 2018 do 12.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN000141/2018-B01.

Razpisne datoteke