Izvedba GOI del ter dobava in vgradnja opreme za Kopališče Vevče

Zaključen: 21. 11. 2022 , odpiranje prijav: 21. 11. 2022

Datum objave: 14. 10. 2022
Rok za prijavo: 21. 11. 2022 do 14.11.2022 do 12.00, preko sistema e-JN https://ejn.gov.si
Odpiranje prijav: 21. 11. 2022 ob 14.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Rok za vprašanja: 27.10.2022 do 10:00.

Objava na portalu JN pod številko: JN006986/2022-B01

Projektna dokumentacija

Razpisne datoteke