Parkirišče P+R Dolgi most - preureditev in razširitev

Zaključen: 12. 2. 2015 , odpiranje prijav: 9. 2. 2015

Datum objave: 23. 1. 2015
Rok za prijavo: 12. 2. 2015 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 9. 2. 2015 ob 12.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik  430-1663/2014-4.

Številka objave na Portalu je: JN468/2015.

Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravk: JN468/2015 dne 31.1.2015.

Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku: JN711/2015 dne 3.2.2015

Vprašanja ponudnikov: 5 .2. 2015 do 12 ure.

Naročnik dne 6.2.2015  objavlja odklenjene popise, v katere ponudnik sam vnaša formule.

Obrazci

Razpisne datoteke