Razpis za izbiro koncesionarja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v obliki javno-zasebnega partnerstva

Zaključen: 25. 5. 2017 , odpiranje prijav: 30. 5. 2017

Datum objave: 2. 1. 2017
Rok za prijavo: 25. 5. 2017 Do 14.00 ure.
Odpiranje prijav: 30. 5. 2017 ob 14.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Vse projektne razvojne storitve za ta razpis so sofinancirane s sredstvi Tehnične pomoči ELENA Evropske investicijske banke (EIB), iz EU programa Intelligent Energy Europe.

Vsebina te razpisne dokumentacije z vsemi prilogami je izključna odgovornost Mestne občine Ljubljana. EIB ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli uporabo katerekoli informacije, ki jo vsebuje ta razpisna dokumentacija vsemi prilogami.

Razpis  objavljen v EU glasilu pod št.: 2017/S 001-000079 dne 3.1.2017 in na Portalu javnih naročil pod št. JN000001/2017-B01 dne 2.1.2017.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2017 14:00.

Razpisne datoteke