Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za leto 2015

Zaključen: 12. 1. 2015 , odpiranje prijav: 19. 1. 2015

Datum objave: 5. 12. 2014
Rok za prijavo: 12. 1. 2015
Odpiranje prijav: 19. 1. 2015

Znanstveni in strokovni tisk:
Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.
Znanstveni in strokovni posveti:
Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

Razpisna dokumentacija:

Besedilo javnega razpisa

Znanstveni oz. strokovni posveti:

 • P2 - prijavni obrazce
 • P3 - merila za ocenjevanje vlog
 • P4 - izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
 • P6 - zahtevek za izplačilo
 • P7 - finančno poročilo 
 • vzorec pogodba

Znanstveni oz. strokovni tisk:

 • T2 - prijavni obrazce z navedbo obveznih prilog
 • T3 - merila za ocenjevanje vlog
 • T4 - izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
 • T6 - zahtevek za izplačilo
 • T7 - finančno poročilo
 •  vzorec pogodbe

Razpisne datoteke