četrtek, 13. 2. 2020

Ljubljana je mednarodno priznano »mesto dreves«

Ljubljana je prepoznana kot »mesto dreves« v okviru programa »Tree cities of the World«. Priznanje podeljujeta Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), z njim pa spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa.

Namen pobude je spodbuditi aktivno reševanje nekaterih največjih svetovnih izzivov, kot so zagotavljanje čiste vode in zraka, blaženje posledic podnebnih sprememb in izguba vrst.

logo

Mednarodno priznanje Tree cities of the World smo si v Ljubljani prislužili z izpolnitvijo petih zahtevanih kriterijev:

  1. Vzpostavljena odgovornost: skrbimo za zeleno infrastrukturo in skupaj s strokovno službo in certificiranim arboristom skrbimo za mestno drevje.
  2. Vzpostavljena pravila za ravnanje z drevesi: ravnanje z drevesi je opredeljeno v Odloku o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, sprejeli pa smo tudi Protokol za izvajanje del v območju dreves in Smernice za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito dreves na gradbiščih.
  3. Vzpostavljena baza podatkov: imamo vzpostavljeno evidenco dreves, na podlagi katere lahko ocenimo stanje dreves in dolgoročno načrtujemo obžagovanja, sadnje in druge ukrepe.
  4. Zagotovljena sredstva: v proračunu imamo zagotovljena sredstva za izvajanje načrta upravljanja z mestnim drevjem.
  5. Praznovanje/obeleževanje dreves: obeležujemo 28. november, dan drevesa, z namenom ozaveščanja javnosti o pomembnosti vloge dreves v mestu. Lani smo v tem okviru izbrali drevo leta, platano, ki stoji na vogalu Streliške in Strossmayerjeve ulice.

Podeljevalci priznanja so izpostavili, da v Ljubljani z vsemi temi aktivnostmi pomembno prispevamo k mednarodnim prizadevanjem za priznanje krajev in mest, ki se zavzemajo za to, da se gozdovi in drevesa v mestih in okolici pravilno negujejo, da z njimi trajnostno upravljamo in to tudi primerno obeležimo.

V Ljubljani skrbimo za mestno drevje

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena mestnih dreves, saj ta dobro vplivajo na psihofizično počutje ljudi in pomembno prispevajo k zdravju, lepoti ter funkcionalnosti mestnega okolja. S tem, ko drevje vpliva na temperaturo in vlažnost zraka v mestu, zadržuje prašne delce, hrup, veter in padavinske vode, proizvaja kisik, zadržuje sončno sevanje in čisti zrak, pomembno prispeva h kakovosti bivalnega okolja ljudi, živali in rastlin v mestu. Hkrati so drevesa izjemnega pomena v boju s podnebnimi spremembami. Drevesa namreč vsrkavajo ogljikov dioksid, glavni toplogredni plin, ki vpliva na segrevanje ozračja.

Prizadevamo si, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova drevesa. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih. Skupaj smo tako zasadili že 40.000 dreves.

 

Preberite tudi: