Publikacije MOL

 • Zloženka Za starejše 2017

  Z željo, da bi starejšim občankam in občanom Mestne občine Ljubljana, pa tudi njihovim svojcem, prijateljem in ostalim, na enem mestu ponudili čim več informacij o storitvah s področja zdravja in socialnega varstva, ki so jim namenjene, smo pripravili pričujoče besedilo. Upamo, da bodo zbrani podatki v pomoč vsem pri ohranjanju in vzdrževanju kondicije v jeseni življenja.

 • Zloženka Cepljenje

  Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi najnižja precepljenost z obveznimi cepivi v Ljubljani, kjer je precepljenost padla že pod 90 %, kar že pomeni nevarnost za epidemijo. To zloženko smo pripravili z željo, da občanke in občane Mestne občine Ljubljana opozorimo na izjemen pomen cepljenj, ki so po zakonu obvezna in brezplačna.

 • Zgibanka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2008

  Tudi letos smo izdali zgibanko, ki tematsko sovpada z osrednjo temo Evropskega tedna mobilnosti – zadihajmo s polnimi pljuči.
  Z letošnjo zgibanko želimo opozoriti na velik vpliv zelenih površin na kakovost zraka v mestih. Zgibanka vsebuje veliko zanimivih podatkov o zelenih površinah v Ljubljani.

 • Zgibanka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2007

  Na Oddelku za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana smo v letu 2007 v akciji Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila izdelali poučno zgibanko o posledicah prekomernega prometa na stanje okolja in zdravje ljudi. Promet je namreč eden izmed glavnih virov onesnaževanja zraka v mestu, vzrok podnebnih sprememb, glavni vir obremenjevanja okolja s hrupom, zaradi prometnih nesreč pa vsako leto ogromno ljudi utrpi telesne poškodbe, pogosto pa se nesreče končajo tudi z izgubo življenja.

 • Zgibanka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2006

  Ob letošnji akciji Teden mobilnosti in Dan brez avtomobila smo na Zavodu za varstvo okolja izdali zgibanko o prometu in posledicah, s katerimi obremenjujemo okolje, v katerem živimo. Promet je namreč glavni vir onesnaževanja zraka v mestu, hkrati pa tudi glavni povzročitelj prekomernega hrupa, ki vse bolj onesnažuje okolje in prizadene največ ljudi. 
  Na Zavodu za varstvo okolja spremljamo stanje zraka s pomočjo okoljskega merilnega sistema, ki stoji na lokaciji pri Figovcu in ki dejansko meri prometno onesnaženje zraka. V zgibanki smo merilni sistem predstavili na poljuden način, opozorili na najbolj problematična onesnaževala iz prometa ter navedli nekaj ukrepov, ki jih lahko z malce spremenjenim načinom življenja izvajamo prav vsi. Le tako bomo dihali manj onesnažen zrak in zmanjšali hrup v mestu. Zgibanko smo izdali v nakladi 1500 izvodov in jo posredovali tako šolarjem kot tudi širši javnosti.  


  plakat-dba06.pdf (pdf, 2,1 MB)

 • Zgibanka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2003

  Ob Evropskem tednu mobilnosti od 16. do 22. septembra ter Dnevu brez avtomobila 22. septembra 2003 smo izdali zgibanko, v kateri so navedena nekatera dejstva v zvezi s hrupom. Le-ta namreč postaja vse bolj pomemben dejavnik onesnaževanja okolja, ki prizadene največ ljudi. V zgibanki smo opozorili na to, da je promet glavni vir hrupa, in kartografsko predstavili stanje obremenjenosti s hrupom v mestnem središču.

  zgibanka-dba03.pdf (pdf, 356 KB)

 • Zgibanka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2002

  Namen Dneva brez avtomobila (22. september)  je ozavestiti prebivalce o negativnih vplivih avtomobilskega prometa na kakovost življenja ter z različnimi akcijami praktično dokazati ljudem, da obstajajo tudi druge, za okolje bolj sprejemljive možnosti urbane mobilnosti. Ob tej priložnosti smo izdali zgibanko, ki je meščane seznanila s snovmi, ki najbolj onesnažujejo zrak v MOL (dušikovi oksidi, ozon in delci v zraku) in katerih vir je motorni promet.

  zgibanka-dba02.pdf (pdf, 1,4 MB)

 • Zeleni prag Ljubljane

  Le streljaj od mestnega jedra proti vzhodu se začne posavsko hribovje, z najvišjim vrhom Mestne občine Ljubljana – Janče (792 m.n.v.). Na tem območju deluje Sadna cesta med Javorom in Jančami, ki združuje več kot 30 ponudnikov sadja. Tu obstajajo številne možnosti za rekreacijo in preživljanje prostega časa, od označenih pohodnih poti, turističnih kmetij do različnih zanimivih prireditev.
  Knjižica je na voljo: Odsek za razvoj podeželja in upravne zadeve, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, info: podezelje@ljubljana.si; Turizem Ljubljana – TIC in STIC.

 • Zdravstveni profil MOL

  Zdravstveni profil Mestne občine Ljubljana je nova brošura iz serije Ljubljana, zdravo mesto, katere poglavitni namen je osveščanje in informiranje javnosti o pomenu javnega zdravja.

 • Zdravo staranje - izziv za Mestno občino Ljubljana

  Publikacijo "Zdravo staranje - izziv za Mestno občino Ljubljana" so uredili Tilka Klančar, mag. Tanja Skornšek Pleš in Peter Bohinc.