Publikacije MOL

 • Glasilo Ljubljana, številka 10, 2018

  V središču: Uvodnik župana Zorana Jankovića; Živali v Ljubljani; Prešerno v novo leto; Sprehod po programih ljubljanskih gledališč

 • Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

  Celostna prometna strategija LUR je inovativen strateški dokument, ki izhaja iz dejanskih potreb regije kot celote in odgovarja njenim konkretnim izzivom na področju trajnostne mobilnosti.

  CPS LUR (pdf, 5,8 MB)

 • Soustvarjali so šport v Ljubljani

  Četrt stoletja nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana.

 • PROSTOR za vse : anketa o Trgu republike

  V Mestni občini Ljubljana smo omogočili izvedbo anketo o pogledih na sedanjo ureditev in prihodnjo rabo Trga republike v Ljubljani. Anketo sta izvedla Center za prostorsko sociologijo in Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Fakulteti za družbene vede. Rezultati anketne raziskave, ki jo je izpolnjevala tako strokovna kot splošna javnost, so objavljeni v publikaciji in na spletni strani www.trgrepublike.si.

 • Glasilo Ljubljana, številka 9, 2018

  Osrednje teme: Cukrarna - tovarna kulture; Ljubljana - mesto galerij; Mestni gozd; Pogovor z dr. Urošem Ahčanom

 • Navodila za predajo 11 invazivnih tujerodnih vrst rastlin v začasnem zbirnem centru na Povšetovi 2 v Ljubljani

  Izšla je knjižica z navodili za predajo 11 invazivnih tujerodnih vrst rastlin v začasnem zbirnem centru na Povšetovi 2 v Ljubljani. Knjižico v tiskani obliki lahko dobite na Oddelku za varstvo okolja MOL (Zarnikova 3) in v Centru ponovne uporabe (Povšetova 2).

 • Glasilo Ljubljana, posebna številka, lokalne volitve 2018

  Kandidati za župana Mestne občine Ljubljana; Kandidatke in kandidati za člane Mestnega sveta; Kandidatke in kandidati za člane svetov četrtnih skupnosti

 • Energetsko napredni: projekt energetske prenove objektov v Ljubljani

  V Mestni občini Ljubljana že od leta 2013 skrbimo za energetske prenove objektov v naši lasti. Javne objekte opremljamo s sodobno in okolju prijazno energetsko infrastrukturo, katere cilj je bolj učinkovita raba energije in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov v okolje.

 • Glasilo Ljubljana, številka 8, 2018

  Osrednje teme: intervju z županom Zoranom Jankovićem; obdobje investicij; 10 let Kinodvora in Kina Šiška; potovanje in počitnikovanje Ljubljančanov

 • ZA enakost spolov

  Knjižica ZA enakost spolov v Ljubljani je 12. po vrsti v seriji Ljubljana – zdravo mesto. V njej so predstavljena različna področja z vidika enakosti spolov – politično odločanje, ekonomska neodvisnost, usklajevanje poklicnega in zasebnega / družinskega življenja, zdravje itd. Besedilo popestrijo portreti žensk in moških, ki predstavijo svoj pogled ter življenjske izkušnje na področju enakosti spolov.