25. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 24. 5. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za del območja VP 3/2 Brdo)
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Potniškega centra Ljubljana)
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja BP 1/3 Mladinska knjiga)
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠI 5/1 Škofovi zavodi)
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja MR 8/2 Vevče)
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠP 1/3 Viator)
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠR 3/3 Kamna gorica)
 8. a) Predlog Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
  b) Predlog Sklepa o pooblastilu županji za odločanje na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
  c) Osnutek prečiščenega besedila Družbene pogodbe o ustanovitvi Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb - informacija
 9. Predlog Sklepa o neodplačnem prenosu premoženja Mestne občine Ljubljana v last in posest Republike Slovenije

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik