48. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 22. 5. 2006 / 19:00

Dnevni red

1. Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika za opravljanje storitve institucionalnega varstva
2. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana
3. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
4. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana
5. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu nagrade v. d. direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana
6. Predlog Sklepa o soglasju za plačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenih v Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije
7. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
8. Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana
9. Predlog Odredbe o oddajanju poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin


Gradivo za 48. izredno sejo mestnega sveta je priloženo. K 9. točki je priložen le čistopis predloga odredbe, saj ste osnovno gradivo k tej točki že prejeli.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik