torek, 23. 6. 2020

Vrtičkarji, za vas smo pripravili uporabne nasvete strokovnjakinje

Strokovnjakinja Marjana Kajzer Nagode iz ISA Znanja je za vas pripravila uporabne nasvete za poletno sezono vrtičkanja.

Tokrat boste vrtičkarji pridobili nasvete in znanje o spodnjih temah:

 • Vzgoja in prevzgoja paradižnika
 • Zastirka na zelenjavnem vrtu
 • Kako sami izdelamo pripravke za zaščito rastlin
 • Ličinka (ogrci) majskega hrošča in drugih hroščev
 • Načini kompostiranja
 • Kako z vrta pregnati polže

Kje vse so vrtički?

Leta 2010 smo uredili dve vzorčni območji z vrtički in sicer v Štepanjskem naselju, 14 vrtičkov in v Dravljah, 51 vrtičkov. Na obeh območjih smo uredili tudi pripadajočo opremo - lope, otroško igrišče, parkirišče, kompostnik, sanitarije in smetnjaki.
V letu 2014 smo uredili vrtičkarsko območje Ježica, leta 2016 degradirano območje Rakova jelša, leta 2017 vrtičkarsko območje Vojkova, leta 2018 vrtičkarsko območje ob ulici Iga Grudna in leta 2019 vrtičkarsko območje Grba. V letu 2020 smo uredili še 111 vrtičkov na območju Vižmarje - Brod (od tega jih je 14 prilagojenih gibalno oviranim osebam).

IMG 20190416 122811

Postopek zakupa vrtička na urejenem območju za vrtičke v lasti Mestne občine Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana imamo trenutno osem urejenih območij za vrtičkarstvo, in sicer: Dravlje, Štepanjsko naselje, Ježica, Rakova jelša, Vojkova, Iga Grudna, Grba in Vižmarje - Brod

 1. MOL odda posamezen vrtiček z neposredno pogodbo ali javnim zbiranjem ponudb v skladu z Odlokom o urejanju in oddaji zemljišč mestne občine Ljubljana (Uradni list , št. 9/2020).
 2. Zakupnik posameznega vrtička je lahko le fizična oseba s prebivališčem na območju MOL, ki na območju MOL ni lastnik zemljišča, primernega za pridelavo vrtnin.
 3. Z neposredno pogodbo se odda posamezen vrtiček znotraj območja, za katerega preneha zakupno razmerje, in sicer prvemu čakajočemu kandidatu na seznamu ponudnikov za sklenitev zakupne pogodbe za posamezno območje, ki ga vodi Oddelek za varstvo okolja. Za oddajo prostega vrtička MOL na spletni strani objavi namero o sklenitvi neposredne pogodbe.
 4. Za uvrstitev na čakalno listo za zakup vrtička na območju, kjer ni prostega vrtička, kandidat za zakup vrtička odda Prijavni obrazec. Prijavni obrazec lahko kandidat pošlje po e-pošti glavna.pisarna@ljubljana.si, po navadni pošti na naslov  Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana oziroma ga odda osebno, v času uradnih ur, v vložišče Mestne občine Ljubljana, Mačkova 1, 1000 Ljubljana.
 5. Na na novo urejenih vrtičkarskih območjih MOL vrtiček odda z javnim zbiranjem ponudb, ki se objavi na spletni strani MOL. Trenutno sta objavljena javna poziva za zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov na območju Vižmarje - Brod.
 6. Javni pozivi in namere so objavljeni na www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave.

Preberite nasvete strokovnjakinje

Preberite tudi: