Učni zelenjavni vrt

Razvoj mreže vrtičkov in usposabljanje vrtičkarjev

Mestna občina Ljubljana si je s Programom varstva okolja 2014 – 2020 postavila cilj, da izkoristi površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. Eno od področij lokalne samooskrbe, ki smo mu dali še poseben pomen je razvoj mreže vrtičkov, saj je pridelovanje hrane na manjših površinah vse bolj pomembno tudi za prebivalce Ljubljane. Enako pomembno kot je urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave na vrtičkarskih območjih, saj vrtičkarji na vrtičkih MOL vrtnarijo na ekološki način, zato za varstvo rastlin ne uporabljajo sintetičnih kemičnih pripravkov in mineralnih gnojil za gnojenje. Želja vrtičkarjev je, da bi temu sledili vendar se dostikrat pojavijo vprašanja kot so: Kako se lotiti obdelave? Kdaj je najprimernejši čas za setev ali sajenje posamezne vrste zelenjave? Koga naj vprašam, če kakšnega postopka ne poznam?

Zato se je MOL odločila, da na največjem območju vrtičkov na Rakovi jelši uredi učni zelenjavni vrt. Učni vrt na površini 300 m2 nastaja postopoma, vzporedno s časovnico dela na vrtičkih ostalih vrtičkarjev na območju,  tako da jih usmerja oziroma služi kot primer za posamezno opravilo. Na primer: ko je vreme primerno, na šolskem vrtu posejemo solato in obvestimo ostale vrtičkarje, katere vrste solate so primerne za sejanje in kako ta postopek izvršiti. Enako ponavljamo pri sajenju ostalih vrst zelenjave. Tako se vrtičkarji spotoma veliko naučijo o postopkih dela na vrtu, pa tudi o terminih teh postopkov.

Na primer: plodovke po stari modrosti oziroma izročilu sadimo/presajamo na vrt po treh ledenih možeh, to je v drugi polovici meseca maja, ko je zemlja primerno ogreta in ko je primerna tudi temperatura ozračja. Uporabnike lahko naučimo, kje na spletu lahko spremljajo izmerjene temperature, ki bi jih usmerile v pravočasno delo, da ne bi prehitevali in tako tvegali, da posajeno propade zaradi morebitnih nizkih nočnih ali jutranjih temperatur. Udeležba na predavanjih in prikazih je prostovoljna, pridejo tisti, ki znanje potrebujejo in ga na tak način lahko kar najhitreje pridobijo. Hkrati se navežejo socialni stiki med vrtičkarji, sledi izmenjava izkušenj, izmenjava pomoči pri delu na vrtu, izmenjava semen itd. 

Vse aktivnosti na učnem vrtu potekajo pod vodstvom mentorja na rednih tedenskih srečanjih.