Prostorski izvedbeni akti Moste - Polje

MT 6/2, MT 6/3 in MT 9/1 - Litijska cesta med Pesarsko cesto v Štepanjskem naselju in cesto II grupe odredov v Dobrunjah ter podaljšek Chengdujske ceste med Litijsko cesto in Trpinčevo ulico