Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Zaključen: 25. 11. 2013

Datum objave: 25. 10. 2013
Rok za prijavo: 25. 11. 2013

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2014. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A/uprizoritvene umetnosti,
B/glasbene umetnosti,
C/likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje),
D/intermedijske umetnosti,
E/kulturno-umetnostna vzgoja,
F/Ljubljana bere,
G/mladike - prvi projekti.

Razpisna dokumentacija obsega:

  • besedilo razpisa,
  • prijavni obrazec za posamezno razpisno področje,
  • Izjava predlagatelja (obvezna priloga), na področju F/Ljubljana bere Izjava F (obvezna priloga), na področju G/mladike – prvi projekti Izjava G (obvezna priloga),
  • vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta na področjih A, B, C, D, E, G oziroma na področju F.

Popravek razpisne dokumentacije - 5.11.2013:

  • Prijavni obrazec B - glasbene umetnosti
  • Prijavni obrazec G - mladike - prvi projekti
  • Izjava predlagatelja G (obvezna priloga)

Obrazci

Razpisne datoteke