Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za potrebe MOL za leto 2009

Zaključen: 3. 11. 2008 , odpiranje prijav: 3. 11. 2008

Datum objave: 3. 10. 2008
Rok za prijavo: 3. 11. 2008
Odpiranje prijav: 3. 11. 2008

Predmet razpisa so:

Znanstveni in strokovni tisk

Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki predstavljajo pomemben prispevek k promociji Ljubljane in izboljšanju kakovosti življenja v mestu: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

 

Znanstveni in strokovni posveti

Znanstveni in strokovni posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oziroma predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in izboljšanju kakovosti življenja v mestu.

 

 

Obrazci