Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020

Zaključen: 6. 12. 2017

Datum objave: 27. 10. 2017
Rok za prijavo: 6. 12. 2017

Namen javnega razpisa je izbira tistih preventivnih programov za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na področju različnih vrst zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno naravnani na krepitev moči udeležencev, poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram in opremljajo udeležence s tistimi informacijami, znanji, veščinami, s pomočjo katerih se bodo lažje soočali in ustrezno odzivali na različne izzive.

Seznam razpisne dokumentacije za prijavo na javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020

 1. Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020
 2. Vloga na javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020
 3. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop A
 4. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop B
 5. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop C
 6. Soglasje javnega zavoda za udeležbo posameznega pedagoškega delavca na izobraževanju v programu Sklopa C
 7. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop D
 8. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop E
 9. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop F
 10. Merila za izbor vlog prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020
 11. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2018
 12. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za obdobje od 2018 do 2019 oz. do 2020
 13. Obrazec za delno poročilo o izvajanju programa v letu 2018
 14. Obrazec za zaključno poročilo o izvedenem programu v letu 2018
 15. Potrdilo o izvajanju sofinanciranega programa v javnem zavodu v letu 2018
 16. Lista prisotnosti udeležencev medgeneracijskega programa
 17. Listi prisotnosti udeležencev programa za pedagoške delavce
 18. Lista prisotnosti udeležencev programa izobraževanja in usposabljanja staršev
 19. Zahtevek za izplačilo

Razpisne datoteke