Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za leto 2012

Zaključen: 21. 11. 2011

Datum objave: 28. 10. 2011
Rok za prijavo: 21. 11. 2011

Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti

Cilj razpisa je sofinanciranje publikacij znanstvenega in strokovnega tiska ter strokovnih in znanstvenih posvetov, ki obravnavajo problematiko Ljubljane na različnih področjih in so namenjene predstavitvi vsebin strokovni in zainteresirani javnosti. S tem želi MOL prispevati in spodbujati izdajo publikacij in organizacijo posvetov, pomembnih za razvoj Ljubljane, kot tudi k dvigu splošne znanstvene kulture.

Razpis je razdeljen v dva sklopa, in sicer v sofinanciranje publikacij znanstvenega/strokovnega tiska in sofinanciranja znanstvenih/strokovnih posvetov.

Sofinanciranje publikacij znanstvenega in strokovnega tiska zajema naslednje teme:
- obravnavo različnih vidikov življenja v Ljubljani;
- razvoj mesta Ljubljane;
- zgodovino Ljubljane;
- osebnosti, pomembnih za razvoj Ljubljane;
- druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane.

Na javni razpis se lahko prijavijo založbe, javni zavodi in nepridobitne organizacije.

Sofinanciranja znanstvenih in strokovnih posvetov zajema naslednje teme:
- obravnavo različnih vidikov življenja v Ljubljani;
- razvoj mesta Ljubljane;
- zgodovino Ljubljane;
- osebnosti, pomembnih za razvoj Ljubljane;
- druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane.

Na javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi in nepridobitne organizacije.

Celotna višina sredstev, namenjenih realizaciji projektov je 19.000 EUR.

Projekti oz. aktivnosti, ki so navedeni v razpisu, se morajo zaključiti najkasneje do 12. novembra 2012.
Razpisna dokumentacija:

  • Besedilo javnega razpisa
  • Prijavni obrazec
  • Merila za ocenjevanje
  • Izjava vlagatelja
  • Vzorec pogodbe
  • Zahtevek za izplačilo
  • Finančno poročilo

 

Obrazci

Razpisne datoteke