Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za leto 2014

Zaključen: 2. 12. 2013

Datum objave: 30. 10. 2013
Rok za prijavo: 2. 12. 2013

Znanstveni in strokovni tisk:
- Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki obravnavajo vprašanje življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

Znanstveni in strokovni posveti:
- Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

Razpisna dokumentacija:

Besedilo javnega razpisa

Znanstveni oz. strokovni posveti:

 • P2 - prijavni obrazce
 • P3 - merila za ocenjevanje vlog
 • P4 - izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
 • P5 -  vzorec pogodba
 • P6 - zahtevek za izplačilo
 • P7 - finančno poročilo

Znanstveni oz. strokovni tisk:

 • T2 - prijavni obrazce z navedbo obveznih prilog
 • T3 - merila za ocenjevanje vlog
 • T4 - izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
 • T5 - vzorec pogodbe
 • T6 - zahtevek za izplačilo
 • T7 - finančno poročilo

Obrazci

Razpisne datoteke