Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za potrebe MOL za leto 2011

Zaključen: 24. 1. 2011

Datum objave: 24. 12. 2010
Rok za prijavo: 24. 1. 2011

Predmet razpisa:

Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti

I.a. Znanstveni in strokovni tisk:
- Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki obravnavajo vprašanje življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

I.b. Znanstveni in strokovni posveti:
- Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja življenja v mestu, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 11. novembra 2011, kar pomeni, da mora sofinancer končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.

Obrazci

Razpisne datoteke