Podžupan prof. Janez Koželj

Podžupan prof. Janez Koželj (1945) - LZJ

Prof. Janez Koželj je v prvem mandatu župana Zorana Jankovića kot prvi mestni urbanist začrtal vizijo dolgoročnega razvoja Ljubljane do leta 2025, na podlagi katere je nastal julija 2010 sprejeti Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

Uresničevanje njegove prostorske vizije je v zadnjih dveh mandatih Ljubljano prerodilo v živahno in lepo urejeno glavno mesto s preoblikovanjem javnih prostorov po načelih in metodah urbanističnega oblikovanja.

Tudi v tokratnem mandatu ga je župan imenoval za podžupana, pooblaščenega za področje urbanizma, sicer pa je profesor za arhitekturo mesta in urbanistično planiranje na Fakulteti za arhitekturo in Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Je avtor knjig: Tipologija mestne stanovanjske arhitekture - Vprašanje umetnosti gradnje (1987 in 1991, skupaj z A. Vodopivcem), Tipologija mestne stanovanjske arhitekture in njena sovisnost z morfologijo mestnega prostora (1991), Plečnikova Ljubljana (1996, skupaj z A. Hrauskym in D. Prelovškom) in Plečnik na tujem (1998, skupaj z A. Hrauskym in D. Prelovškom), Jože Plečnik – Dunaj, Praga, Ljubljana (2006, skupaj z A. Hrauskym in D. Prelovškom) in 2010 knjigo Maks Fabiani (z istima soavtorjema).

Na njegovo pobudo je leta 2014 bilo ustanovljeno Društvo Zelenih nadzornikov, ki si s svojim delovanjem prizadeva skrbeti za okolje in s svojim zgledom vplivati na bolj odgovorno obnašanje someščanov na trgih, ulicah, parkih in gozdovih.

V tokratnem mandatu naj bi se po njegovem bolj posvečali nalogam, za katere se je vodstvena ekipa že zavezala in zahteva dosledno in sistematično izvajanje. Tako naj bi se bolj ukvarjali s kvaliteto kot s kvantiteto projektov, bolj s prenavljanjem kot z novogradnjami. Kar nekaj takšnih projektov narekuje program Zelena prestolnica Evrope že do leta 2016.

Podžupan Koželj je dobitnik priznanja častni član zbornice, ki mu ga je za pomemben prispevek k razvoju stroke podelila Zbornica za arhitekturo, prav tako tudi nagrade Big SEE arhitekturni vizionar 2019, ki jo je prejel na Festivalu BIG.

---

Preberite še: Na ogledu projektov s podžupanom prof. Janezom Koželjem