Zadolženost MOL

Ko je ekipa Zorana Jankovića leta 2006 nastopila mandat, je vlada RS s spremembo zakona o financiranju občin mestu odvzela 57 milijonov evrov prihodkov letno. Ljubljana je tako v preteklih desetih letih prejela skupaj preko 500 milijonov evrov manj. Da bi mesto kljub temu lahko aktivno razvijali v dobro Ljubljančank in Ljubljančanov, smo izpad nadomestili z racionalizacijo poslovanja, s prodajo premoženja in dodatnih zadolževanjem.

Stanje zadolženosti po letih (v evrih)

 • 31.12.2006: 57.000.000 (ob prihodu župana Zorana Jankovića)
 • 31.12.2007: 62.044.413
 • 31.12.2008: 107.924.824
 • 31.12.2009: 126.815.433
 • 31.12.2010: 132.694.128
 • 31.12.2011: 134.449.910
 • 31.12.2012: 133.612.212
 • 31.12.2013: 123.711.286
 • 31.12.2014: 119.613.538
 • 31.12.2015: 117.622.794 (cca. 410 evrov na prebivalca)*
 • 31.12.2016: 115.250.194 (cca. 399 evrov na prebivalca)**

*število prebivalcev: 287.218 vir: SURS, 1.1.2015
**število prebivalcev: 288.307 vir: SURS, 31.12.2016

Prihodki in zadolženost MOL in njenih pravnih oseb od 2007 do 2015 v evrih

Če bi načrtovane investicije ustavili, bi dolg lahko v celoti odplačali v enem letu, vendar je pomembno vlagati v razvoj mesta za višjo kakovost življenja Ljubljančank in Ljubljančanov, zato bomo tudi v prihodnje zadolženost zmanjševali postopoma.