27. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 27. 2. 2006 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 24. in 25. seje ter 39., 40. in 41. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
  2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  3. Kadrovske zadeve
  4. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006 
    b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2006
  5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
  6. Osnutek Odloka o cestnoprometni ureditvi

Gradivo je priloženo, razen za 3. točko, katerega boste prejeli naknadno. Priloga k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006, Tabele načrtov razvojnih programov za leto 2006 po proračunskih uporabnikih, Zvezek 2, je objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si).

Sprejeti dnevni red

Zapisnik