33. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 13. 6. 2022 / 15:30

Predloga ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandataSprejeta sklepa; Glasovanji

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o imenovanju revizorja letnih poročil Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leta 2022, 2023 in 2024

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 - Center znanosti - del

 7. a) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2022 iz naslova povečanega obsega dela
  b) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2022 iz naslova povečanega obsega dela
  c) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana za leto 2022 iz naslova povečanega obsega dela
  d) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mladi zmaji za obdobje od 1. 1.2022 do 31. 12. 2022 iz naslova povečanega obsega dela

 8. Predlogi sklepov o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev in direktoric javnih zavodov s področja kulture: Festival Ljubljana, Javni zavod Kinodvor, Javni zavod Ljubljanski grad, Mestno gledališče ljubljansko, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana in Živalski vrt Ljubljana za leto 2021 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 9. Predlog Odloka o poimenovanju parkov in popravkov opisov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik