34. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 18. 4. 2005 / 15:30

Dnevni red

 1. aa) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2005 b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2005
 2. Predlog Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
 3. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častna meščanka oziroma častni meščan glavnega mesta Ljubljane
  b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2005
  c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2005
 4. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja CO 1/27 Šumi
 5. Osnutek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg in del območja urejanja CT 10 Slovenska cesta
 6. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana |Tabela|
 7. Predlog Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana

Spoštovane svetnice in svetniki, če seja ne bo končana v ponedeljek 18. aprila 2005, se bo nadaljevala v torek 19. aprila 2005 ob 15.30 uri v Veliki sejni dvorani na Magistratu.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik