Sklepi o začetku priprave občinskih prostorskih aktov

Prostorske ureditve lokalnega pomena, kot so Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni načrti (OPPN), se v skladu z veljavno zakonodajo postopkovno pričnejo s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem listu RS in na spletnem mestu.

 

Sklepi od leta 2007 dalje

2007

 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev, del območja urejanja CT 22 Cankarjeva cesta in del območja urejanja CT 14 Prešernova cesta (Uradni list RS, št. 61/07-3320) - objava 10. 7. 2007
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/07-3504) - objava 16. 7. 2007
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 1/1 Rakovnik (Uradni list RS, št. 64/07-3505) - objava 16. 7. 2007
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo (Uradni list RS, št. 65/07-3598) - objava 20. 7. 2007
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most (Uradni list RS, št. 72/07-3948) - objava 10. 8. 2007
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica) (Uradni list RS, št. 72/07-3949) - objava 10. 8. 2007
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, -2 Gmajna , BS 6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Uradni list RS, št. 75/07-4030) - objava 21. 8. 2007
 • Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov za sprejem Strateškega prostorskega načrta MOL in Izvedbenega prostorskega načrta MOL (Uradni list RS, št. 87/07-4332) – objava 27. 9. 2007
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad (Uradni list RS, št. 107/07-5340) - objava 23. 11. 2007

2008

 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (zahodni del) (Uradni list RS, št. 3/08-120) - objava 11. 1. 2008
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VP 1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 12/08-358) - objava 1. 2. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 6/4-1 Gmajna in za območje urejanja BR 6/1 Stare Črnuče (Uradni list RS, št. 12/08-359) - objava 1. 2. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠP4/1-1 (Uradni list RS, št. 21/08-733) - objava 29. 2. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice (Uradni list RS, št. 23/08-867) - objava 7. 3. 2008
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje (Uradni list RS, št. 23/08-868) - objava 7. 3. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1 (Uradni list RS, št. 37/08-1532) - objava 15. 4. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1, del območja urejanja ŠT 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1 (Uradni list RS, št. 37/08-1533) - objava 15. 4. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama (Uradni list RS, št. 62/08-2668) - objava 20. 6. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS1/1-2 – Stara Šiška (Uradni list RS, št. 68/08-2998) - objava 8. 7. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje (Uradni list RS, št. 72/08-3178) - objava 17. 7. 2008
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2, CO 1/13 Južni trg in CT 10 Slovenska cesta (za dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica - Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta) (Uradni list RS, št. 72/08-3179) - objava 17. 7. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Rožna dolina (Uradni list RS, št. 83/08-3650) - objava 22. 8. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CI 5/6 Rog (Uradni list RS, št. 85/08-3711) - objava 29. 8. 2008
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna (Uradni list RS, št. 96/08-4081) - objava 9. 10. 2008
 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BR 1/1 Stadion (Uradni list RS, št. 105/08-4515) - objava 7. 11. 2008
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev (Uradni list RS, št. 105/08-4516) - objava 7. 11. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zadrževalnika Brdnikova (Uradni list RS, št. 107/08-4612) - objava 14. 11. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja MS 2/1 Selo (Uradni list RS, št. 112/08-4879) - objava 28. 11. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del (Prostorski enoti P8 in P9 – Sintal) (Uradni list RS, št. 113/08-4938) - objava 1. 12. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS1/1-2 – Stara Šiška (Funkcionalna enota C4 – ABA) (Uradni list RS št.113/08-4939) - objava 1. 12. 2008
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CO 2/16 Kolizej (Uradni list RS št. 113/08-4940) - objava 1. 12. 2008
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center – sever) za del območja urejanja CI 6/9 Bohoričeva ulica (Uradni list RS št. 113/08-4941) - objava 1. 12. 2008

2009

 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg (Uradni list RS, št. 6/09-184) - objava 26. 1. 2009
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje MOL, za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna (Uradni list RS, št. 9/09-277) – objava 6. 2. 2009
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija (Uradni list RS, št. 11/09-360) - objava 13. 2. 2009
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Uradni list RS, št.21/09-834) - objava 20. 3. 2009
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 – Stara Šiška (Uradni list RS, št. 35/09-1663) - objava 8. 5. 2009
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 2/2 Kolezija (Uradni list RS, št. 65/09-3042) - objava 14. 8. 2009
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ob Koseškem bajerju (jug) (Uradni list RS, št. 80/09-3564) - objava 13. 10. 2009
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bonifacija ob Tomažičevi ulici (Uradni list RS, št.90/09-3944) - objava 10. 11. 2009
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca (Uradni list RS, št. 91/09-4000) - objava 13. 11. 2009

2010

 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Cukrarne (območja urejanja CO 7/4 in CS 7/5 ter CT 46 del, CT 48 del in CT 50 del) (Uradni list RS, št. 8/10-290) - objava 5. 2. 2010
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje med Jamovo cesto in bivšo tovarno Tovil (Uradni list RS, št.9/10-343) - objava 9. 2. 2010
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib (Uradni list RS, št.10/10-412) - objava 12. 2. 2010
 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 33 Center Gameljne – del (del enote urejanja prostora ŠG-20 in del enote urejanja prostora ŠG-207) (Uradni list RS, št.101/10-5184) - objava 13. 12. 2010
 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 253 – stanovanjska zazidava Kašelj – del (del enote urejanja prostora PO-4) (Uradni list RS, št.103/10-5328) - objava 21. 12. 2010

2011

 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 225 Šmartinka – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del (Uradni list RS, št.18/11-802) - objava 15. 3. 2011
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej (Uradni list RS, št.18/11-803) - objava 15. 3. 2011
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št.29/11-1387) - objava 18. 4. 2011
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt (Uradni list RS, št.38/11-1896) - objava 24. 5. 2011
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 192 Podutik ob športnem parku (Uradni list RS, št.38/11-1897) - objava 24. 5. 2011
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 360 Športni park Svoboda – del (Uradni list RS, št.42/11-2023) - objava 31. 5. 2011
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Špice (Uradni list RS, št.45/11-2136) - objava 10. 6. 2011
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388 (Uradni list RS, št.45/11-2137) - objava 10. 6. 2011
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št.47/11-2241) - objava 17. 6. 2011
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (Uradni list RS, št. 57/11-2696) - objava 15. 7. 2011
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 51 Dravlje poslovno stanovanjski objekt (Uradni list RS, št. 57/11-2697) - objava 15. 7. 2011
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 256 Stara Šiška (del) – za del enote urejanja prostora ŠI-375 (Uradni list RS, št. 69/11-3063) - objava 2. 9. 2011
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 114 Križišče Drenikova (del) in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) (del) – za del enot urejanja prostora ŠI-119 in ŠI-489  (Uradni list RS, št. 69/11-3064) - objava 2. 9. 2011
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (Uradni list RS, št. 73/11-3155) - objava 19. 9. 2011
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR2/1 Stadion (Uradni list RS, št. 73/11-3156) - objava 19. 9. 2011
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 191 Podutik Kamna gorica zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca–Podutiška (del) – za enoto urejanja prostora DR-492 in del DR-494 (Uradni list RS, št. 73/11-3157) - objava 19. 9. 2011
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 266 Tacen – zahod (Uradni list RS, št. 93/11-3988) - objava 18. 11. 2011
 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 228 Šmartinka – Teol – Izolirka – del in 226 Šmartinka – Park – del (Uradni list RS, št. 94/11-4040) - objava 25. 11. 2011
 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 110 Konjeniške površine v Tomačevem (Uradni list RS, št. 94/11-4041) - objava 25. 11. 2011

2012

 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most (Uradni list RS, št. 1/12-24) - objava 6. 1. 2012
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (Uradni list RS, št. 1/12-25) - objava 6. 1. 2012
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 2/2 Kolezija (Uradni list RS, št. 1/12-26) - objava 6. 1. 2012
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Cukrarne (območja urejanja CO 7/4 in CS 7/5 ter CT 46 del, CT 48 del in CT 50 del)  (Uradni list RS, št. 1/12-27) - objava 6. 1. 2012
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje (Uradni list RS, št. 1/12-28) - objava 6. 1. 2012
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 1/12-29) - objava 6. 1. 2012
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 33 Center Gameljne – del (del enote urejanja prostora ŠG-20 in del enote urejanja prostora ŠG-207) (Uradni list RS, št. 1/12-30) - objava 6. 1. 2012
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ob Koseškem bajerju (jug)  (Uradni list RS, št. 1/12-31) - objava 6. 1. 2012
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 206 Regentova – za enoto urejanja prostora DR-203 in za del enote urejanja prostora DR-200 (Uradni list RS, št. 20/12-781) - objava 16. 3. 2012
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del (Uradni list RS, št. 21/12-834) - objava 19. 3. 2012
 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 239 Spodnji Kašelj – za del enote urejanja prostora PO-574 (Uradni list RS, št. 36/12-1597) - objava 18. 5. 2012
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 322 Parmova – muzej za del enote urejanja prostora BE-546 (Uradni list RS, št. 71/12-2752)  - objava 21. 9. 2012
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center) (Uradni list RS, št. 95/12- 3678) - objava 13. 12. 2012

2013

 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej (Uradni list RS, št. 3/13-82) - objava 11. 1. 2013
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej del (Uradni list RS, št. 3/13-83) - objava 11. 1. 2013
 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 43 Cona Zadobrova – za del enote urejanja prostora PO-670 (Uradni list RS, št. 3/13-84) - objava 11. 1. 2013
 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del (Uradni list RS, št. 14/13-406) - objava 15. 2. 2013
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CI 5/6 Rog (Uradni list RS, št. 14/13-407) - objava 15. 2. 2013
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 – Stara Šiška (Uradni list RS, št. 14/13-408) - objava 15. 2. 2013
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama (Uradni list RS, št. 15/13-454) - objava 18. 2. 2013
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 381 Glinca – del (Uradni list RS, št. 19/13-681) - objava 4. 3. 2013
 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 80 Grad Bokalce (Uradni list RS, št. 28/13-1038) - objava 2. 4. 2013
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej del (Uradni list RS, št. 30/13-1179) - objava 12. 4. 2013
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej (Uradni list RS, št. 30/13-1180) - objava 12. 4. 2013
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 386 Poslovna cona Litostroj – del (Uradni list RS, št. 43/13-1662) - objava 17. 5. 2013
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 420 Polje – Pokopališče (Uradni list RS, št. 43/13-1663) - objava 17. 5. 2013
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro (Uradni list RS, št. 43/13-1664) - objava 17. 5. 2013 
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 382 – Stanovanjska soseska Koseze (Uradni list RS, št. 51/13-1961) - objava 14. 6. 2013
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 57/13-2219) - objava 5. 7. 2013
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 79/13-2867) - objava 27. 9. 2013
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 115: Dunajska - Vodovodna (Uradni list RS, št. 88/13-3211) - objava 25. 10. 2013
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 262 Stegne (Uradni list RS, št. 93/13-3380) - objava 11. 11. 2013
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bonifacija ob Tomažičevi ulici (Uradni list RS, št. 98/13-3520) - objava 29. 11. 2013

2014

 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče (Uradni list RS, št. 6/14-147) - objava 24. 1. 2014 
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1 (Uradni list RS, št. 16/14-529) - objava 3. 3. 2014
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 233 Šmartno center (Uradni list RS, št. 21/14-794) - objava 28. 3. 2014
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja DR-388 (Uradni list RS, št. 29/14-1215) - objava 25. 4. 2014
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 302 Vrtno mesto Kozarje – del (Uradni list RS, št. 42/14-1698) - objava 9. 6. 2014
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103 – Murgle IV. faza (Uradni list RS, št. 81/14-3366) - objava 14. 11. 2014

2015

 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 384 Velika Hrušica (Uradni list RS, št. 2/15-35) - objava 9. 1. 2015
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 370 P+R Polje (Uradni list RS, št. 16/15-569) - objava 6. 3. 2015
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za intermodalni logistični center (RRT – ILC) Ljubljana (Uradni list RS, št. 17/15-652) - objava 13. 3. 2015, razveljavitev: Uradni list RS, št. 61/16-2582
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 67/15-2741) - objava 18. 9. 2015
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Uradni list RS, št. 81/15-3208) - objava 30. 10. 2015
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad (Uradni list RS, št. 81/15-3209) - objava 30. 10. 2015
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 84/15-3339) - objava 6. 11. 2015
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče (Uradni list RS, št. 92/15-3657) - objava 4. 12. 2015

2016

 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo 428 Tomačevo (Uradni list RS, št. 19/16-697) - objava 11. 3. 2016
 • Sklep o spremembah sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1 (Uradni list RS, št. 40/16-1782) - objava 6. 6. 2016
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 41/16-1819) - objava 10. 6. 2016
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 41/16-1820) - objava 10. 6. 2016
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 252 Stanovanjska soseska Brdo (Uradni list RS, št. 46/16-2021) - objava 30. 6. 2016
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič (Uradni list RS, št. 52/16-2327) - objava 29. 7. 2016
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo (OPPNdp) 416 Barje – Ižanska cesta (Uradni list RS, št. 55/16-2416) - objava 19. 8. 2016
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 228 Šmartinka – Teol – Izolirka – del in 226 Šmartinka – Park – del (Uradni list RS, št. 56/16-2456) - objava 26. 8. 2016
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del) (Uradni list RS, št. 60/16-2537) - objava 16. 9. 2016
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 412 Železniška tovorna postaja – del (Uradni list RS, št. 61/16-2582) - objava 23. 9. 2016
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 257 Stara Šiška – Drenikova – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del (Uradni list RS, št. 62/16-2647) - objava 30. 9. 2016
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 13 Gruda – del (Uradni list RS, št. 67/16-2883) - objava 28. 10. 2016
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 377 Gramoznica Gameljne – del (Uradni list RS, št. 71/16-3055) - objava 15. 11. 2016
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion (Uradni list RS, št. 81/16-3462) - objava 16. 12. 2016

2017

 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del (Uradni list RS, št. 30/17-1633) - objava 16. 6. 2017
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama (Uradni list RS, št. 47/17-2280) – objava 1. 9. 2017
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 47/17-2281) – objava 1. 9. 2017
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 223 Šmartinka – BTC (del) (Uradni list RS, št. 50/17-2365) - objava 15. 9. 2017
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo (Uradni list RS, št. 54/17-2469) - objava 29. 9. 2017
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del (Uradni list RS, št. 54/17-2470) - objava 29. 9. 2017
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 206 Regentova (del) (Uradni list RS, št. 58/17-2736) - objava 20. 10. 2017
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 311 Zalog (Uradni list RS, št. 58/17-2737) - objava 20. 10. 2017
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 361 Marina Livada (Uradni list RS, št. 63/17-3013) - objavljeno 10. 11. 2017

2018

 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 150 Pod Dunajsko cesto (Uradni list RS, št. 17/2018-794) - objavljeno 16. 3. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (vzhodni del) (Uradni list RS, št. 23/2018-990)
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 391 Jurčkova (Uradni list RS, št. 29/2018-1315) - objavljeno 26. 4. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 420 Polje – Pokopališče (Uradni list RS, št. 29/2018-1316) - objavljeno 26. 4. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti (Uradni list RS, št. 29/2018-1317) - objavljeno 26. 4. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 190 Podutik Kamna gorica vzhod (Uradni list RS, št. 35/2018-1731) - objavljeno 25. 5. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 205 Dolgi most (Uradni list RS, št. 35/2018-1732) - objavljeno 25. 5. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 139 Novi center (Uradni list RS, št. 35/2018-1733) - objavljeno 25. 5. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 26 Brnčičeva jug (Uradni list RS, št. 35/2018-1734) - objavljeno 25. 5. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 437 Bobenčkova – Tržaška (Uradni list RS, št. 35/2018-1735) - objavljeno 25. 5. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 Center znanosti – del (Uradni list RS, št. 35/2018-1736) - objavljeno 25. 5. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (Uradni list RS, št. 36/2018-1817) - objavljeno 30. 5. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 385 Zvezna ulica (Uradni list RS, št. 36/2018-1818) - objavljeno 30. 5. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 290 Remiza Šiška (Uradni list RS, št. 36/2018-1819) - objavljeno 30. 5. 2018
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje (Uradni list RS, št. 36/2018-1820) - objavljeno 30. 5. 2018

2019

2020

2021 

2022