Izdelava projektne dokumentacije in izgradnja montažnega lesenega stanovanjsko poslovnega kompleksa Polje IV v Ljubljani, z zunanjo ureditvijo ter izvedbo komunalnih priključkov

Zaključen: 6. 5. 2016 , odpiranje prijav: 6. 5. 2016

Datum objave: 23. 3. 2016
Rok za prijavo: 6. 5. 2016 do 9:00 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 6. 5. 2016 ob 12.40 uri na naslovu Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15

Številka objave na Portalu Javnih naročil: JN2025/2016

Rok za vprašanja ponudnikov: 26.4.2016 do 13.00 ure

 

Naročnik obvešča ponudnike, da je spremenil razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje tehničnih pogojev. Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je dostopno na tej povezavi.

Naročnik obvešča ponudnike tudi o spremembi ure odpiranja ponudb, ki bo 6.5.2016 ob 12:40 uri na naslovu Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15. Povezava do objave na Portalu javnih naročil

 

Datum objave: 20. 4. 2016 Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije. Številka objave na Portalu javnih naročil: JN000542/2016-KO1

Razpisne datoteke