Prostorski izvedbeni akti Bežigrad

B1 Bežigrad-zahod

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod (Ur. l. SRS, št. 26/87) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod (Ur. l. SRS, št. 15/89) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod (Ur. l. RS, št. 27/92) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod (Ur. l. RS, št. 63/99) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Obvezna razlaga 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 - Bežigrad zahod (Ur. l. RS, št. 18/02) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod (Ur. l. RS, št. 118/03) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod (za del območja urejanja BS 1/5-1 (Ur. l. RS, št. 123/04)-prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

B2 Bežigrad–vzhod

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B2 Bežigrad - vzhod (Ur. l. SRS, št. 27/87) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B2 Bežigrad - vzhod (Ur. l. SRS, št. 15/89) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B2 Bežigrad - vzhod (Ur. l. RS, št. 27/92) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

B3 Savsko naselje

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B3 Savsko naselje (Ur. l. SRS, št. 27/87) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B3 Savsko naselje (Ur. l. SRS, št. 15/89) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B3 Savsko naselje (Ur. l. RS, št. 27/92) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B3 Savsko naselje (Ur. l. RS, št. 63/99) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

B4 Stožice-Tomačevo

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4 Stožice - Tomačevo (Ur. l. SRS, št. 27/87) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B4 Stožice - Tomačevo (Ur. l. SRS, št. 15/89) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4 Stožice - Tomačevo (Ur. l. RS, št. 27/92) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4 Stožice- Tomačevo ( Ur. l. RS, št. 49/95) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4 Stožice- Tomačevo (Ur. l. RS, št. 63/99) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo (UR. l. RS, št. 40/2018)

B5 Savlje- Kleče

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B5 Savlje - Kleče (Ur. l. SRS, št. 27/87) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B5 Savlje - Kleče (Ur. l. SRS, št. 15/89) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B5 Savlje - Kleče (Ur. l. RS, št. 27/92) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B5 Savlje - Kleče (Ur. l. RS, št. 63/99) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

B6 Črnuče-Nadgorica

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče - Nadgorica (Ur. l. SRS, št. 27/87) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B6 Črnuče - Nadgorica (Ljubljana-Bežigrad) (Ur. l. SRS, št. 15/89) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče - Nadgorica (Ur. l. RS, št. 27/92)-prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče - Nadgorica (Ur. l. RS, št. 27/95) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče - Nadgorica (Ljubljana) (Ur. l. RS, št. 34/96) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče - Nadgorica (Ur. l. RS, št. 63/99) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

B7 Podgorica-Šentjakob

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica - Šentjakob (Ur. l. SRS, št. 27/87)-prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B7 Podgorica - Šentjakob (Ur. l. SRS, št. 15/89) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica - Šentjakob (Ur. l. RS, št. 27/92) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica-Šentjakob (Ur. l. RS, št. 27/95) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica - Šentjakob (Ur. l. RS, št. 63/99) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BO 1/1 Lesnina del

 • Odlok o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BO 1/1 Lesnina (Ur. l. RS, št. 30/90) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center) (Ur. l. RS, št. 48/09)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center) (Ur. l. RS, št. 38/13)

BO 2/1 Gospodarsko razstavišče del in del BR 2/1 Navje

 • Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja BO 2/1 Gospodarsko razstavišče ter del območja urejanja BR 2/1 - Navje (Ur. l. RS, št. 13/90) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za del območja urejanja BR 2/1 - Navje (Severni mestni park) (Ur. l. RS, št. 13/90)

BO 2/3 Topniška vojašnica

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BO 2/3 Topniška vojašnica (Ur. l. RS, št. 62/93) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BO 2/4 Smelt

 • Odlok o spremembah zazidalnega načrta za ureditveno območje BO 2/4 - Smelt (Ur. l. RS, št. 2/92) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BS 1/2 Bežigrad

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad (Ur.l. RS, 52/18)

BS 1/5 (sedaj BS 1/5-2 del)

 • Odlok o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BS 1/5 v KS Koroških partizanov (Ur. l. SRS, št. 26/87) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BS 1/6-1 - Brinje

 • Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje (Ur. l. RS, št. 62/93)-prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BS 2/1 Zupančičeva jama

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama (Ur. l. RS, št. 60/2010)

BS 2/1 Zupančičeva jama in del ureditvenega območja BR 2/1 Navje

 • Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za ureditveno območje BS 2/1- Zupančičeva jama in del ureditvenega območja BR 2/1 - Navje (Ur. l. SRS, št. 11/87) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za ureditveno območje BS 2/1 Zupančičeva jama in del ureditvenega območja BR 2/1 Navje (Ur. l. RS, št. 19/00) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BS 2/5 Nove Stožice del

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice (Ur. l. RS, št. 37/00) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in del območja urejanja BO 2/4 Smelt (Ur. l. RS, št. 109/07)
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice (Ur. l. RS, št. 110/08)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt (Ur.l. RS, št. 15/2013)

BS 3/2 Rapova jama

 • Odlok o sprejetju druge novelacije zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS 2/2 - Rapova jama (Ur. l. SRS, št. 32/83) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BS 3/2 - Rapova jama (Ur. l. SRS, št. 29/89) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BS 4/1 Ruski car del

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas (Ur. l. RS, št. 53/09)

BS 4/2 Stožice del in BK 4/2 kmetijske površine

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja BS 4/2 Stožice in BK 4/2 kmetijske površine (Ur. l. RS, št. 5/94) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja BS 4/2 Stožice in BK 4/2 kmetijske površine (Ur. l. RS, št. 11/94) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja BS 4/2 Stožice in BK 4/2 kmetijske površine (Ljubljana) (Ur. l. RS, št. 34/96) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BS 5/2 (sedaj BS 1/5-2 del)

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetem zazidalnem načrtu za območje zazidalnega otoka BS 5/2 (Ur. l. SRS, št. 31/84) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS 5/2 (Ur. l. SRS, št. 11/85) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, BS 6/3-2 Gmajna, BS 6/4-1, BS 6/4-2, BS 6/4-3, BS 6/4-4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3 -1,-2 Gmajna, BS 6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Ur. l. RS, št. 52/97) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Obvezna razlaga pojma strnjena nizka zazidava (Ur. l. RS, št. 87/99) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče (Ur. l. RS, št. 64/09)

BS 7 - Bežigrad (sedaj BS 4/1 del)

 • Odlok o sprejetju zazidalnega načrta BS 7 - Bežigrad (Glasnik, št. 2/68) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del območja zazidalnega otoka BS 7- Bežigrad - za gradnjo doma starejših občanov (Ur. l. SRS, št. 43/73) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi IV. faze zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS 7 - Bežigrad (Ur. l. SRS, št. 13/74) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS 7 - Bežigrad (Ur. l. SRS, št. 22/75) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS 7 - Bežigrad (Ur. l. SRS, št. 30/78) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BS 7/4 - Podgoriška gmajna

 • Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BS 7/4 - Podgoriška gmajna (Ur. l. RS, št. 5/94)
 • Popravek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BS 7/4- Podgoriška gmajna (Ur. l. RS, št. 11/94)

BS 106/1 in BS 106/2 - Mala vas (sedaj BS 4/4 del)

 • Odlok o sprejetju zazidalnega načrta na območje zazidalnih otokov BS 106/1 in BS 106/2 - Mala vas (Ur. l. SRS, št. 13/82) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BI 1 (sedaj BI 3/1)

BI 2/1 - Zrmk in Geološki zavod

 • Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za ureditveno območje BI 2/1 - ZRMK in Geološki zavod (Ureditveni načrt za območje zazidalnega otoka BI 2/1 z vključitvijo predela RTV in predela ob Ptujski cesti) (Ur. l. SRS, št. 11/88) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BI 3/2 ob Vojkovi ulici

 • Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za južni del ureditvenega območja BI 3/2 ob Vojkovi ulici (Ur. l. SRS, št. 31/87) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja BI 3/2 Ob Vojkovi ulici, BI 2/2 Šolski center in BT 3/2 Štajerska cesta (Ur. l. RS, št. 73/06)
 • Popravek Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja BI 3/2 Ob Vojkovi ulici, BI 2/2 Šolski center in BT 3/2 Štajerska cesta (Ur. l. RS, št. 110/08)

BM 5 Pokopališče Žale

 • Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za pokopališče Žale - BM 5 (Ur. l. SRS, št. 40/85)
 • Odlok o dopolnitvi zazidalnega načrta prostorske ureditve centralnega pokopališča "Žale" : zazidalni otok BM 5 za gradnjo rimokatoliške cerkve in islamske verske skupnosti (Ur. l. SRS, št. 2/83) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BP 1/1 Instalacije, BP 1/2-1 in BP 1/2 - 2 Ljubljanske mlekarne

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BP 1/1 Instalacije, BP 1/2 -1 in BP 1/2 - 2 Ljubljanske mlekarne (Ur. l. RS, št. 41/99) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BP 1/3 Mladinska knjiga

BP 4/2 proizvodne, servisne in skladiščne površine ob Kamniški progi

 • Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BP 4/2 - proizvodne, servisne in skladiščne površine ob Kamniški progi (Ur. l. SRS, št. 5/70) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BP 4/2 (Ur. l. SRS, št. 20/74) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BP 6/3 Opekarna Črnuče

 • Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja BP 6/3 Opekarna Črnuče (Ur. l. RS, št. 66/93) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BP 7/1 - Belinka

BP 8 - Črnuče

 • Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zahodni del zazidalnega otoka BP 8 - Črnuče (Ur. l. SRS, št. 9/77)-prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BP 10 - Brod

 • Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BP 10 - Brod (Ur. l. SRS, št. 3/85) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

BR1/1-Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška (Ur. l. RS, št. 40/2010)

BS 1/2 Bežigrad

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad (Ur. l RS, št. 101/10)

BT 3/1

 • Odlok o lokacijskem načrtu za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto - BT 3/1 (Ur. l. RS št. 72/98)

Obrobje Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja

 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja (Ur. l. RS, št. 45/00) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)
 • Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja (Ur. l. RS, št. 57/08) -prenehal veljati 23. 10. 2010 - OPN MOL - ID (Ur. l. RS, št. 78/10)

Uredbe vlade RS

 • Rekonstrukcija glavne ceste G10 (M10) na odseku Depala vas-Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana (BT6/2)
 • Uredba o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo glavne ceste G10 (M10) na odseku Depala vas-Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 89/98)
 • Sanacija degradiranega prostora občine Ljubljana Bežigrad - Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Bežigrad (Ur. l. RS, št. 62/94)

Podrobni prostorski načrt za območje Športno rekreacijskega parka Stožice

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno rekreacijskega parka Stožice (Ur. l. RS, št. 57/08) - Z dnem uveljavitve OPN-ID (Ur.l. RS, št. 42/18) izvedbeni akt ostane v veljavi za območja in za dele območij, ki so določeni na karti 5 »Načini urejanja« OPN-ID , za ostale dele pa preneha veljati

322 Parmova - muzej

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 322 Parmova - muzej za del enote urejanja prostora BE-546 (Ur. l.RS, št. 69/14)

115 Dunajska - Vodovodna del

173 Parmova

26 Brnčičeva jug