Javni razpis za izbor projektov v okviru programa Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010

Zaključen: 28. 2. 2011

Datum objave: 28. 1. 2011
Rok za prijavo: 28. 2. 2011

Popravek razpisa

V javnem razpisu za izbor projektov v okviru programa Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010 objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6/2011, stran 169 z dne, 28.1.2011, Ob 1139-11 se popravi druga alineja točke 6.1.2.:

  • da kandidirajo z izvirnim slovenskim leposlovnim mladinskim delom, katerega pisec je sodobni slovenski ustvarjalec in je bilo prvič  izdano v obdobju 2008-2011. V ta sklop se lahko izjemoma štejejo tudi ponatisi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del slovenskih piscev, ki so ponatisnjeni v tem obdobju, posodobljeni in primerni starostni stopnji srednješolcev.

Vse ostale točke objave navedenega razpisa v Uradnem listu RS, St. 612011 ostanejo nespremenjene.

Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor projektov, ki bodo izvedeni v okviru programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, ki se bodo odvijali na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), Republike Slovenije in v zamejstvu v letu 2011. Ljubljana bo nosilka Unescovega naslova svetovna prestolnica knjige do 23. aprila 2011. Ljubljana je tudi kandidatka za pridobitev Unescovega naslova »mesto literature«, zato bomo nadaljevali s projekti promocije knjige in branja.

Poziv se nanaša na izbor projektov za naslednje programske sklope:

A/ Literarni festival: Literature svetovnih celin;
B/ Rastem s knjigo za srednješolce;
C/ Knjige za vsakogar;
D/ Knjiga in mesto.

Skladno z Dogovorom o sodelovanju med MOL, Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju MK RS) in Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) z dne 6. 5. 2009 pri izvedbi projekta Ljubljana ─ svetovna prestolnica knjige 2010 (LSPK), bosta JAK in MOL sofinancirala projekte LSPK za leto 2011.
 

Obrazci

Razpisne datoteke